Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Janiye Ayurvedic Treatment for Pimples in Hindi Aur Dikhiye Sundar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Janiye Ayurvedic Treatment for Pimples in Hindi Aur Dikhiye Sundar

Janiye Ayurvedic Treatment for Pimples in Hindi Aur Dikhiye Sundar

390 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Janiye Ayurvedic Treatment for Pimples in Hindi Aur Dikhiye Sundar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ayurvedic Treatment for Pimples in Hindi: Muhaso Se PayeNijad HRELATE.COM

  2. Harkoichikniaurbedaggalokichahrakhtahai. Par aisahonashayadharkisikikismatmainahihota. Muhase (pimples) hone kiwajah se chehre par dag pad jatehai. Jissekichehrekikhubsurti par bahutasarpadtahai. Kai bar to muhasethik ho jatehai. Par uske dag itnegehre ho jatehaikiwojaldijane ka naamnahilete. Isliyebehatarhogakiaapinheaane hi na de. Jarurinahiki pimples sirf teen agers ko hi ho. Aajkalyehharkisikohotehai. Issekoifaraknahipadtakiaapkisumrakehai. Aajkalki stress bhari life aurpradhushankechalte, chahekoikala ho yagorasabhiko pimples aur redness ka samnakarna pad rahahai. Pimples hone kepicheke do mukhyakaranhai, pehlateliyatwachaaurdusrasharirmaiharmones ka badlav. Halankiyehekaamsamasyahai, lekinisenajarandajnahikiyajasaktahai. Aaiye hum aapkoAyurvedic Treatment for Pimples in Hindi ke bare maibatatehai. hrelate.com

  3. Inn Tariko Se Paye Pimples Se Chutkara hrelate.com • Tulsi(OcimumTenuiflorum) Tulsise bane paste se aapjald hi pimples se chutkarapaasaktehai. Basarteiska regular istemaalkiyajaye. Agar aapkotazapattiyanahimiltihai, to aapisseaas pass kekisibhi mall se kahridsaktehai. Aapkoinn sukhipattiyomai 2-3 spoon garampanidalnahaitakiaapiska easily paste bana sake. Iss paste kochehre par aapko 10 minute takrakhnahai. 4-5 haftotaklagatarisstemal se aapkojarurfaydamilega. • Nimbu(Lemon) Nimbu(lemon) bhimuhasehatanemaiprabhaviaushadiketarahkaamkartahai. Nimbuekaisafalhaijoaasani se harjagah mil bhijatahaiaursastabhihotahai. • Shehad Ke SathKareIstemal- Nimbukerasmaibarabarmatramaishehadmilaye. Issesankramitjagah par 20 minute lagakarrakheaurpani se dho le. Yehmuhasethikbhikaregaaurtwachapejamigandagisaafbhikarega. • Nimbuaurgulabjal-Aapnimbumaigulabjaldalkarbhimishrantaiyarkarsaktehai. Issmishrankochehre par lagaye. Aadheghanterakhnekebaadpani se chehradho le. Issprayogko 10-15 din karne se muhasethik ho jatehai. Iskebaadaapgarampanimainimbunichodkaruskibhaaplenge, to aapkoaurbhijaldifaydamilega.

  4. hrelate.com Neem Muhaso kothikkarnekeliyeNeem ka upyogprachinkal se ho rahahai. Neenkipattiyo ka paste banker usse affected areas par lagane se muhasejaldidur ho jatehai. Iskealawaaapiskepedkichalkoghiskaruskabhilepbanasaktehai. YahatakkiNeemkedatunkenarmkucchekobhichehre par farne se Muhasethik ho jatehai. Chameli Ka Tel (Jasmine Oil) Chameliketelmaisuhagakomilakar rat kosotesamaychehre par lagakarmasle. Niyamit tour par aisakarne se chehrekemuhasekesathsathuske dag bhidur ho jatehai. Subahbesankopani se gilakargadhagadhachere par lagakarmasleaurpani se chehradho dale. Issechehre par hone walijalan par bahutaarammilega. Agar aapkoChameli ka telnaa mile to aapjetun(Olive Oil) ka telbhiisstemalkar sate hai. Jaifal(Nutmeg) Rat koJaifalkokacchedudhkesathghiseaurleplagakar so jayeaursubahchehradho le. Issechehremainikharaatahai. Saath hi kil, dag dhabbe se chehrekochutkaramiltahai.

  5. hrelate.com Aloevera Aloeveraaushadhikitarahupyogmailayajatahai. Iskagudanikalkarsankamritjagah par lagayeaursukhanekebaaddho de. ChaikePed Ka Tel(Tea Tree Oil) Ismeaushdhik gun hotehai. Jo kimuhaso se ladnemaiaapkimadadkarnege. Rui se sirfsaafmuhasewalijagah par tellagayeaur 5 minute kebaaddho le aurdhyanrahekijyadamatramaitelnalagaye. Pudina(Peppermint) Pudinase Bhi muhasekaafiaasani se thik ho saktehai. Pudinemai menthol hotahai, jismesukunpradankarne wale gun hotehai. Auryehmuhaso ka gulabipanaurjalankamkartahai. Ismemoujudantivirultatha anti bacterial gun muhasomaimoujud bacteria ka khatamakartehai. Pudinekipattiyo ka rasnikalkarusseapnemuhaso par lagayeaur 10 minute takchhod de. Abchehrekothandepani se dho le aurfarkdekhe. Dalchini(Cinnamon) Dalchinikothodabhun le. Uskebaaduss mixture maiacchitarah grind kar le. Iss paste ko honey yanishahadkesaathmilakar 10-15 minute takrakhe. 5 se 6 haftelagataristemalkarne se aapkemuhase pure tarah se thik ho jayenge.

  6. hrelate.com • Kapoor(Camphor) Kapoorkonariyaltelkesathmilakarmuhaso par lagaye, aurlaghbhag 10 minute bad dho le, yehkilmuhaso ka karagarillajhai. Muhaso Se Chutkara Pane Ke Liye Ye Bate Bhi Dhyan Rakhe • Gandehatho se chehreko bar bar hath nalagaye. • Baharse aanekebaadcheharajarurdho le. • Pimples ko hath nalagaye, chaheusmekitnabhidardku ho use fodnekikoisisnakare. • Rasanayikprashadhano ka kamupyogkare. Rojanaupyognakare. • Dairy utpado ka prayogkarene se behtarhogakiaapghar ka banahuakhana, chanch, dudh, makkhan ka sevankare. • Haraadheghantemaipanipiterahe, jisseaap hydrate nahihongeauryehtwachaauraapkesharirkeliyebhiacchahoga.