Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Харківська гімназія № 169 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Харківська гімназія № 169

Харківська гімназія № 169

276 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Харківська гімназія № 169

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Харківська гімназія № 169 Аналіз основної моделі профільного навчання. Моніторинг якості освіти

 2. Аналіз основної моделі профільного навчання у Харківській гімназії № 169

 3. Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувалися інтереси та здібності

 4. Концепція профільного навчання в ЗНЗ • Регламентується Типовими навчальними планами старшої школи. • Реалізуються за допомогою Робочих навчальних планів через навчальні предмети і курси. • Охоплює інваріантну та варіативну складову Робочого навчального плану

 5. Години варіативної складової передбачаються на: • Збільшенння годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової. • Упровадження курсів за вибором. • Проведення факультативів, індивідуальних та групових занять.

 6. Типові плани старшої школи реалізують зміст освіти залежно від обраного профіля навчання. Кожен із профілів передбачає вивчення предметів на одному із трьох рівнів: • Рівні стандарту – предмети не є профільними чи базовими. • Академічному – предмети не є профільними, але є базовими. • Профільному – поглиблене вивчення відповідних предметів (до 5-6 годин. Таблиця розподілу...).

 7. Перелік профілів навчання: • Природничо-математичний напрям: фізико-математичний, математичний, фізичний, екологічний, біолого-хімічний, біолого-фізичний, географічний, біотехнологічний, хіміко-технологічний, фізико-хімчний профілі. • Суспільно-гуманітарний напрям:історичний, правовий, філософський, економічний профілі. • Філологічний напрям: української філології, іноземної філології • Технологічний напрям:технологічний, інформаційно-технологічний профілі. • Художньо-еститичний та спортивний напрями. • Універсальний тощо.

 8. Здійснення профільного навчання у ХГ № 169 • 2005-2006 н.р. – Філологічний профіль • 2006-2007 н.р. – Технологічний напрям (навчальний профіль: інформатика) • 2007-2008 н.р. – Технологічний напрям (інформаційно-комунікативний профіль) • 2008-2009 н.р. – Технологічний напрям (інформаційно-комунікативний профіль). Філологічний напрям (історико-філологічний профіль) • 2009-2010 н.р. – Технологічний напрям (інформаційно-комунікативний профіль). Філологічний напрям (історико-філологічний профіль)

 9. Здійснення профільного навчання у ХГ № 169 • 2010-2011 н.р.–Технологічний напрям (інформаційно-комунікативний профіль).Філологічний напрям (історико-філологічний профіль) • 2011-2012 н.р.–Технологічний напрям (інформаційно-технологічний профіль).Суспільно-гуманітарний напрям (історичний профіль) • 2012-2013 н.р.–Технологічний напрям (інформаційно-технологічний профіль). • 2013-2014 н.р.–Технологічний напрям (інформаційно-технологічний профіль).

 10. УВАГА!!!Вузька спеціалізація змісту навчального процесу є недоцільною, оскільки основне завдання середньої освіти – широка загальноосвітня підготовка учнів.

 11. Особливості профільності у ХГ № 169 за останній час: • Профільність (інформатика, технології 10-11 класи). • Допрофільність (математика 5-8 класи та додаткові години з інформатики 8-9 класи. • Додаткові можливості (поділ на групи, гнучке використання споріднених предметів, перерозподіл годин тощо).

 12. Дякую за увагу!