slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo

play fullscreen
1 / 9

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo

114 Views Download Presentation
Download Presentation

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1.4 75021293Tematický celek: Jazyk český - 1. stupeňNázev a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_05_03hláska SMgr. Iveta Hosová, červenec 2011Anotace: učební materiál slouží k vyvozování hlásky a písmene S Metodika: prezentace slouží k předvedení na interaktivní tabuli

  2. Hláska S,s S_______________________

  3. Pod obrázek napiš počáteční písmeno a počet slabik.

  4. Řešení • S - sluníčko (3 slabiky) nebo slunce (2 slabiky) • S - slon (1 slabika) • S - slepice (3 slabiky) • S - strom (1 slabika) • S - sněhulák (3 slabiky)

  5. Ve slovech zakroužkuj písmeno s, S. Sylva kos víska Sandra pes líska ves písmeno Simona les

  6. V básničce označ písmeno S,s. Slunečnice mhouří víčka, jak se kouká do sluníčka.

  7. K obrázkům doplň počáteční písmeno a vyznač počet slabik.

  8. Řešení • S - sova (2 slabiky) • L - labuť (2 slabiky) • M - medvěd (2 slabiky) nebo medvídek (3 slabiky) • A- auto (2 slabiky) • O- osel (2 slabiky)

  9. Zdroje • Žáček, J. Ptáčková, O. : ABECEDA. Praha 1998, s.47.