Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EURO PowerPoint Presentation

EURO

331 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

EURO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EURO

 2. ČO JE EURO ? Euro je jednotná mena Európskej menovej únie, ktorú 1. januára 1999 prijalo 11 členských štátov EÚ hlavy členských štátov, resp. príslušných vlád, na summite v Madride v decembri 1995. Od 28. februára 2002 je euro výhradným platidlom v eurozóne. Jedno euro má 100 centov.

 3. OFICIÁLNY ZNAK EURA Stvárnenie znaku eura € bolo inšpirované gréckym písmenom epsilon ako odkaz na kolísku európskej civilizácie a vyjadruje prvé písmeno slova Európa. €

 4. Autor návrhu bankoviek Bankovky, ktoré navrhol rakúsky výtvarník Robert Kalina, majú rovnaký dizajn pre všetky zúčastnené štáty. Vyobrazené motívy nepredstavujú konkrétnu stavebnú pamiatku, ale charakteristické prvky rôznych architektonických štýlov vo forme okien, brán a mostov.

 5. Okná a dvere na lícnej strane bankovky reprezentujú ducha európskej otvorenosti a spolupráce. Dvanásť hviezdičiek Európskej únie symbolizuje dynamiku a harmóniu súčasnej Európy. Medzi ďalšie motívy patrí skratka názvu Európskej centrálnej banky v piatich jazykových mutáciách – BCE, ECB, EZB, EKT, EKP – zodpovedajúcich 11 oficiálnym jazykom Európskeho spoločenstva a zástava Európskej únie – modré pole s 12 žltými hviezdičkami usporiadanými do kruhu. Most vyobrazený na rubovej strane bankovky je metaforickým vyjadrením úzkej spolupráce a komunikácie medzi národmi Európy a medzi Európou a  zvyškom sveta. Na lícnej a rubovej strane bankovky je uvedená nominálna hodnota arabskými číslami, názov meny EURO je písaný latinským a gréckym písmom.

 6. OCHRANNÉ PRVKY

 7. PAPIER Bankovkový papier je zhotovený z čistej bavlny. Bankovky sú na dotyk tuhé a pevné (papier nie je mäkký ani voskový).

 8. RELIÉFNA TLAČ Hlavný motív, text a číselné hodnoty na lícnej strane bankoviek sú vytlačené špeciálnou vystupujúcou tlačou. Prvky vytlačené touto technikou môžete nahmatať, ak po bankovke jemne prejdete prstom alebo nechtom. Falzifikát Pravá bankovka

 9. SKÚŠKA POHĽADOM • Sútlačová značka Pri pohľade na bankovku proti zdroju svetla sa značky vytlačené v rohu na oboch stranách bankovky spoja a vytvoria číslo jej nominálnej hodnoty.

 10. 2. Vodoznak Vodoznak vzniká použitím rôznej hrúbky papiera. Je viditeľný proti svetlu.Keď bankovku položíte na tmavý povrch, svetlé časti vodoznaku stmavnú. Tento efekt je najzreteľnejší vo vodoznaku, ktorý zobrazuje nominálnu hodnotu bankovky.

 11. 3. Ochrannýprúžok Ochranný prúžok je zabudovaný do bankovkového papiera. Pri pohľade proti svetlu prúžok vyzerá ako tmavá čiara obsahujúca drobný text (slovo „EURO“ a nominálnu hodnotu bankovky).

 12. 4. Perforácia Keď bankovku podržíte proti svetlu, v holograme uvidíte perforácie, ktoré tvoria znak €. Uvidíte aj drobné číslice predstavujúce nominálnu hodnotu bankovky.

 13. SKÚŠKA NAKLONENÍM Pri naklonení bankovky a zmene uhla dopadu svetla sa obraz hologramu mení. Zobrazuje sa buď nominálna hodnota bankovky alebo architektonický motív (okno alebo brána). Na pozadí hologramu sa smerom zvnútra k jeho okrajom objavujú sústredné kruhy dúhovej farby zložené z drobného písma.

 14. Pri naklonení bankovky a zmene uhla dopadu svetla sa farba čísla nominálnej hodnoty na rubovej strane mení z purpurovej na olivovozelenú alebo hnedú.

 15. Kontrola lupou Mikrotlač Na rôznych miestach bankovky, napríklad vo vnútri písmen „EYPΩ“ (EURO písmenami gréckej abecedy) na lícnej strane bankovky, je vytlačené drobné písmo, ktoré uvidíte iba pod lupou. Znaky sú ostré (nie rozmazané).

 16. Kontrola ultrafialovou lampou • samotný bankovkový papier nesvieti, • svietia červené, modré a zelené vlákna zapustené do papiera, • vlajka Európskej únie je zelená s oranžovými hviezdami, • podpis prezidenta ECB je zelený, • na lícnej strane svietia veľké hviezdy a malé krúžky, na rubovej strane svieti žltá mapa, most a hodnota bankovky.

 17. EURO MINCE

 18. Spoločná strana Na spoločných stranách ôsmich euromincí sú zobrazené rôzne motívy: mince €2, €1, 50, 20 a 10 centov zobrazujú Európsku úniu pred rozšírením 1. mája 2004, resp. od 1. januára 2007 geografický obraz Európy, mince 5, 2 a 1 cent zobrazujú Európu a jej polohu na zemeguli vo vzťahu k Afrike a Ázii.

 19. 2 EURO Priemer: 25,75 mm Hrúbka: 2,20 mm Hmotnosť: 8,50 g Tvar: okrúhly Farba: vonkajšia časť je biela, vnútorná časť žltá Zloženie: vonkajšia časť je z mediniklu, vnútorná časť obsahuje tri vrstvy: niklová mosadz/nikel/niklová mosadz Hrana: jemné vrúbkovanie s nápisom

 20. 1 EURO Priemer: 23,25 mm Hrúbka: 2,33 mm Hmotnosť: 7,50 g Tvar: okrúhly Farba: vonkajšia časť je žltá, vnútorná časť biela Zloženie: vonkajšia časť je z niklovej mosadze, vnútorná časť obsahuje tri vrstvy: medinikel/nikel/medinikel Hrana: prerušované jemné vrúbkovanie

 21. 50 CENT Priemer: 24,25 mm Hrúbka: 2,38 mm Hmotnosť: 7,80 g Tvar: okrúhly Farba: žltá Zloženie: tzv. severské zlato Hrana: tvarovaná s hrubým vrúbkovaním

 22. 20 CENT Priemer: 22,25 mm Hrúbka: 2,14 mm Hmotnosť: 5,74 g Tvar: tzv. španielsky kvet Farba: žltá Zloženie: tzv. severské zlato Hrana: hladká

 23. 10 CENT Priemer: 19,75 mm Hrúbka: 1,93 mm Hmotnosť: 4,10 g Tvar: okrúhly Farba: žltá Zloženie: tzv. severské zlato Hrana:tvarovaná s hrubým vrúbkovaním

 24. 5 CENT Priemer: 21,25 mm Hrúbka: 1,67 mm Hmotnosť: 3,92 g Tvar: okrúhly Farba: červená Zloženie: oceľ pokovaná meďou Hrana: hladká

 25. NÁRODNÁ STRANAMINCÍ

 26. 1 CENT, 2 CENTY, 5 CENTOV Tatranský štít Kriváň je spätý s významnými udalosťami slovenského národa. Ako cieľ národných vychádzok štúrovcov zohral významnú úlohu v boji za národné uvedomenie. V jeho oblasti prebiehali boje za slobodu počas Slovenského národného povstania. Stal sa preto symbolom ochrany svojbytnosti slovenského národa a jeho historického územia.Autor výtvarného návrhu: Drahomír Zobek, medailér, Kremnica (autor všetkých súčasných obehových korunových mincí)

 27. 10, 20, 50 CENTOV Bratislavský hrad Bratislavský hrad je charakteristickou dominantou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Je národnou kultúrnou pamiatkou, patrí k najznámejším symbolom Bratislavy a je jej najnavštevovanejšou pamätihodnosťou. Do motívu hradu je zakomponovaný štátny znak, jeden z oficiálnych štátnych symbolov Slovenskej republiky.Autor výtvarného návrhu: Ján Černaj, Mincovňa Kremnica, š. p. Pavel Károly, Škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica

 28. 1 EURO, 2 EURÁ Dvojkríž na trojvrší Dvojkríž na trojvrší je erbovým znamením štátneho znaku, jedného zo štátnych symbolov Slovenskej republiky. Dvojkríž je rozvrhnutý do kruhovej plochy. Jej pozadie tvorí reliéf štylizovaných skál, ktoré sú vyjadrením stálosti a pevnosti štátu.Autor výtvarného návrhu: akad. sochár Ivan Řehák, katedra architektúry, Stavebná fakulta STU Bratislava