Download
barneforum 2 mai 2007 wenche mobr ten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barneforum 2. mai 2007 Wenche Mobråten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barneforum 2. mai 2007 Wenche Mobråten

Barneforum 2. mai 2007 Wenche Mobråten

137 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Barneforum 2. mai 2007 Wenche Mobråten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Barneforum 2. mai 2007Wenche Mobråten

  2. Myndighetenes rolle • Prinsipielle politiske avgjørelser • Soria-Moria erklæringen • Stortingets beslutninger • Utforme lovgrunnlaget • Reguleringer i eksisterende lov og forskrift • Retningslinjer og rundskriv • Veiledere • Sørge for at politiske vedtak blir iverksatt • Etablere omsorgsenter for enslige mindreårige asylsøkere • Kontrollere forvaltningen

  3. Enslige mindreårige asylsøkere har behov for: • Oversikt over hva som skjer i asylsaken • Være på et trygt sted • Tilpasse seg det norske samfunn • Behandling for traumer, savn og vanskelige opplevelser • Å ha sine rettigheter regulert

  4. Dette gjøres nå for de under 15 år: • Eidsvoll omsorgsenter for barn • Bo tilbud med plass til 30 barn • Sentermodell • Alle får tilbud om eget rom • Økt bemanning • Tilsvarende barnvernsinstitusjoner • Fokus på flyktningkunnskap • Opplæring av personalet

  5. Videreutvikling av: • Psykososiale tilbudet • Gruppebehandling • Tilgjengelige voksne • Individuell terapi etter behov • Utredning av barna • IKTP • Ytterligere kartlegging av senterets psykolog

  6. Regulering av lovverk: • Rett til å bo på senteret • Tilsyn • Kvalitetskrav • Oppfølging av verge • Vedtak etter barnevernloven hvis de ikke ønsker å bo på senteret • Samarbeid med utlendingsforvaltningen