Proeflokaal de Prael P rogramma april - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proeflokaal de Prael P rogramma april PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proeflokaal de Prael P rogramma april

play fullscreen
1 / 1
Proeflokaal de Prael P rogramma april
128 Views
Download Presentation
darci
Download Presentation

Proeflokaal de Prael P rogramma april

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Proeflokaal de Prael Programma april Dinsdag 3 April: Jazzavond v.a. o.l.v. Thijs Cuppen v.a. 20:00 Donderdag 5 april: Berry van Diepen’s Pubquiz v.a. 20:00 1e Paasdag Zondag8 April: Ruis Ned. talig v.a. 17:00 Dinsdag 10 April: Jazzavond v.a. o.l.v. Thijs Cuppen v.a. 20:00 Donderdag 12 april: Mevrouw Tamara v.a. 17:30 Zondag 15 april: Babak O Doestan v.a. 17:00 Dinsdag 17 April: Jazzavond v.a. o.l.v. Thijs Cuppen v.a. 20:00 Vrijdag 20 april: DAMP speelt hartstochtelijke meezingers v.a. 20:00 Zondag 22 april: Smartlappenkoor v.a. 16:00 Dinsdag 24 April: Jazzavond v.a. o.l.v. Thijs Cuppen v.a. 20:00 Vrijdag 27 april: Driemaalscheepsrecht Henk Vos v.a. 20:00