Solicitant : Asociația Română de Consiliere și Sprijin - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Solicitant : Asociația Română de Consiliere și Sprijin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Solicitant : Asociația Română de Consiliere și Sprijin

play fullscreen
1 / 11
Solicitant : Asociația Română de Consiliere și Sprijin
107 Views
Download Presentation
darci
Download Presentation

Solicitant : Asociația Română de Consiliere și Sprijin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Centrul de tineret – un model de consiliere a carierei tinerilor pe parcursul perioadei liceului”Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni înperioada 03.01.2012- 31.12.2013.Valoarea totală a proiectului este de 2.116.207,24 leidin care valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordată din FSE este de 1.733.068,16 lei.Valoarea nerambursabilăacordată din Bugetul Național este de 239.465,60 lei.

 2. Solicitant:Asociația Română de Consiliere și Sprijin • Parteneri: • DirecțiaJudețeanăpentru Sport șiTineretMehedinți • FundațiapentruTineretMehedinți

 3. Obiectiv general Îmbunătățirea integrării socio-profesionale și educaționale, a accesului pe piața muncii și a cunoștințelor privind piața muncii pentru tineri, pe tot parcursul perioadei liceului, în cadrul serviciilor de Consiliere în carieră furnizate în parteneriat în cadrul unui Centru de tineret.

 4. Efecte pozitive pe termen lung • Crește ponderea tinerilor din județ care au informații despre piața muncii și care au competențe generale pentru a identifica un loc de muncă; • crește capacitatea elevilor de liceu privind decizia în carieră; • crește capacitatea de a folosi oportunitățile de dezvoltarepersonală și profesională la elevii de liceu din județ.

 5. Obiective specifice • Să elaborăm un model de servicii de consiliere a carierei, dezvoltare personală și profesională a tinerilor, aplicabil în cadrul Centrelor de Consiliere/Tineret; • Să consiliem 300 de elevi de liceu pe parcursul proiectului pentru a pilota modelul de servicii elaborat anterior; • Să promovăm la nivel județean și regional modelul de servicii dezvoltat și formarea profesională pe parcursul liceului.

 6. Grup ţintă Grupul nostru țintă este format din elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ preuniversitar, care se confruntă cu lipsa serviciilor de consiliere a carierei, de dezvoltare personală și profesională a tinerilor în conformitate cu actualele cerințe ale pieței muncii.

 7. Beneficii pentru grupul ţintă • 300 de elevi de liceu din județ vor beneficia de servicii complexe de consiliere privind cariera, servicii bazate pe activități în mediu non-formal în cadrul unui Centru de Tineret; • Dezvoltarea competențelor generale pentru o bună orientare în carieră la elevii de liceu; • Dezvoltarea profesională bazată pe compentențe cerute pe piața muncii la nivel european, garantând un echilibru mai bun pe termen scurt și, pe termen lung, o mai bună anticipare a competențelor necesare: comunicare eficientă în situații de muncă, capacitatea de a lucra în echipe (inclusiv multinaționale), voluntariat, management de proiect, coordonare, lidership; • Crește capacitatea de a căuta un loc de muncă și de integrare în muncă a absolvenților de liceu; • Serviciu complex de consiliere și orientare în carieră disponibil pentru elevii de liceu la nivelul județului; • Portofoliu de instrumente de consiliere și orientare în carieră adaptat cerințelor actualei piețe a muncii, ce facilitează tranziția tinerilor de la școală la un loc de muncă.

 8. Activităţile proiectului A1.Managementul proiectului 1.1.Pregătirea proiectului, 1.2.Dezvoltarea echipei de proiect, A1.3.Formarea echipei de proiect, A1.4.Achizițiile de bunuri și servicii, A1.5.Realizarea paginii web a proiectului, A1.6.Auditul proiectului, A1.7.Monitorizarea proiectului, A1.8.Evaluarea proiectului, A2.Elaborarea și standardizarea modelului de consiliere A3.Înființarea Centrului de Consiliere A4. Implementarea modelului de servicii în cadrul Centrului de Consiliere A4.1. Promovarea serviciilor Centrului de Consiliere, A4.2.Organizarea activităților cu grupul țintă, A4.3 Mentoring pentru formatorii de tineret, A4.4Identificare de Organizații cu activitate de tineret, A5. Studiu de impact– privind impactul proiectului la nivelul comunității A6. Promovarea proiectului, a rezultatelor acestuia

 9. Rezultate anticipate • materiale promoționale distribuite sau afișate 2000 pliante, 200 afișe, 500 mape personalizate, 500 pixuri personalizate, 2000 cărți de vizită pentru membrii echipei de proiect, 1 panou privind vizibilitatea proiectului la fiecare partener etc. • pagina web a proiectului realizată ca subdomeniu al paginii web a beneficiarului; • model standard privind activitatea de consiliere: plan strategic de servicii de consiliere; set de standarde pentru serviciile și activitățile dezvoltate. • Centru de Consiliere cu ROI aprobat de fiecare partener implicat în proiect. • minim 10 ONG-uri identificate– pentru implicarea elevilor de liceu în activități extrașcolare de dezvoltare personală și profesională;

 10. Rezultate anticipate • 300 elevi beneficiari ai serviciilor Centrului de Consiliere; 250 portofolii pentru elevii care beneficiază de servicii specifice consilierii în carieră – conținut minim portofoliu: CV, analiza SWOT personală, rezultatele unei baterii de teste de consiliere în carieră, 2 proiecte profesionale, traseele educaționale pentru fiecare proiect; • 2000 de ore de formare livrate pe parcursul proiectului; • fiecare elev va participa în medie la 2 activități organizate cu grupurile de tineri. 100 elevi vor participa și la evenimente rezidențiale de formare. • Conferințe de promovare a proiectului • Ghidul de bune practici de prezentare a modelului dezvoltat – 1.000 exemplare

 11. Asociaţia Română de Consiliere şi Sprijin Antonio Mircea IANCULESCU Manager proiect mirceaianculescu@arcs.ro Tel: 0747 078 482 Vă mulțumim!