Tavoitteena saumaton opiskelun aloitus - PowerPoint PPT Presentation

tavoitteena saumaton opiskelun aloitus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tavoitteena saumaton opiskelun aloitus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tavoitteena saumaton opiskelun aloitus

play fullscreen
1 / 8
Tavoitteena saumaton opiskelun aloitus
114 Views
Download Presentation
darci
Download Presentation

Tavoitteena saumaton opiskelun aloitus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tavoitteena saumaton opiskelun aloitus Lukuvuosi-ilmoittautuminen 22.8.2012 Paula Merikko

  2. Lukuvuosi-ilmoittautuminen LVI • Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytyyn keskusteluun viitaten LVI:n suunnittelu ja toteutus tullaan suuntamaan seuraavasti: - Synergian piiristä koottu LVI-työryhmä varmistaa, että • KSHJ tarjoaa rajapintojen kautta tarvittavat tiedot korkeakoulujen järjestelmiin. Ryhmän työskentelyssä hyödynnetään pohjana Oodi-työssä tuotettua materiaalia tarvittavista tietoalkioista. • Selvitetään mahdollisuus siirtää sessio KSHJ:sta korkeakoulun omaan järjestelmään. • Lisäksi OPI-koordinaattorit määrittelevät aiempaan LVI-dokumentaatioon tukeutuen korkeakoulujen järjestelmistä erillisen, yhteisen LVI-palvelun vaatimukset ja kustannusarvion, joiden pohjalta mahdollisesta muun LVI-työn jatkosta päätetään.

  3. Rajaukset • LVI-työryhmä rajasi työskentelynsä koskemaan vain alempaan ja/tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen paikan vastaanottaneiden uusien opiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautumista. • Koska AMK-ilmoittautumiseen ei sisälly maksutoiminnallisuutta, se voidaan tehdä KSHJ:ssa paikan vastaanottamisen yhteydessä. Palvelutaso säilyy ja varasijoittelu nopeutuu. • YO-ilmoittautumiseen sisältyy pakollisen yo-kunnan jäsenmaksun maksaminen, joten ilmoittautruminen ja maksaminentehdään korkeakoulun omassa järjestelmässä.

  4. Lukuvuosi-ilmoittautuminen - AMK Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Paikan vastaanotto 0 Opiskelija tekee läsnäoloilmoituksen Läsnä/Poissa Perustiedot Perustiedot tulevat VTJ:stä: oID, hakukohde, nimi, hetu, osoite, kotikunta, kieli, pohjakoulutustiedot, tietojenluovutus-luvat, jne.. 1 Rajapinta / tiedonsiirto Korkeakoulun järjestelmä

  5. Lukuvuosi-ilmoittautuminen - YO Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Paikan vastaanotto 0 Perustiedot tulevat VTJ:stä: oID, hakukohde, nimi, hetu, osoite, kotikunta, kieli, pohjakoulutustiedot, tietojenluovutus-luvat, jne.. oID, Poissa/läsnä, hakukohde 4 Perustiedot Läsnä/poissa-tieto 1 Rajapinta / tiedonsiirto Rajapinta / tiedonsiirto Opiskelija ilmoittautuu kyseisen korkeakoulun opinto-oikeuksiinsa 2 3 Henkilön muut opinto-oikeudet kk:ssa? Läsnä/Poissa Korkeakoulun järjestelmä Sis. maksukombinaatiot Kyllä/Ei

  6. Kevyen LVI-mallin haasteet • Useat korkeakoulujen järjestelmät kommunikoivat KSHJ:n kanssa • LVI-työryhmä on rajapinnan ja tiedonsiirtotavan määrittävä kanavana KSHJ:n suuntaan, jotta valtakunnallisen palveluun ei toteuteta useita erilaisia rajapintoja • LVI-työrymän edustavuus korkeakoulukohtaisten arkkitehtuurivaatimusten osalta • Korkeakoulujenvarauduttava mm. seuraaviin muutoksiin • Mahdollinen session siirto KSHJ:sta • Yliopiston mahdollistettava ilmoittautuminen oman järjestelmänsä puitteissa • Yliopistoon velvoitettu palauttamaan ilmoittautumistieto KSHJ:lle

  7. Työn eteneminen • LVI-työryhmän työskentely • Tunnistettu LVI:n piiriin kuuluvat käyttäjätarinat • Tunnistettu Oodin määrityksiin nojautuen KSHJ:stayhteisesti tarvittavat tietoalkiot • Listattu avoimet kysymykset KSHJ:lle • Työn tulokset kommentoitavissa Google Docs:ssa • Seuraava tapaaminen RAKETTI-OPI-Synergiaryhmän kanssa 24.-25.9.2012 • Tavoitteena sektori- ja järjestelmäkohtaiset etenemissuunnitelmat 2012 loppuun mennessä.

  8. LVI-työryhmä Joonas Mäkinen OPH Jukka Kohtanen VY Melanie Lotz OODI Virve Peltoniemi TAMK Kristian Haapala OPI Minna Pylkkönen OODI Ossi Raatikainen TIPTOP Päivi Aho LAUREA Paula Merikko OPI Soile Pylsy AVOIN Sähköposti: opi-lvi@postit.csc.fi Wiki-sivusto: confluence.csc.fi/display/OPI/LVI