Download
aegna saare rannajoone muutumine 1900 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aegna saare rannajoone muutumine 1900-2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aegna saare rannajoone muutumine 1900-2012

Aegna saare rannajoone muutumine 1900-2012

240 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Aegna saare rannajoone muutumine 1900-2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tallinna Reaalkool Aegna saare rannajoone muutumine 1900-2012 Sander Varbla 2012

 2. Tallinna Reaalkool Miks selline teema? 2011. aastal uus valikaine – geoinformaatika Õppepäev Aegnal Kursus – Uurimistöö alused Pilt 1. Õppepäev Aegnal 2011/2012 Allikas: Reaalkooli koduleht

 3. Tallinna Reaalkool kkk Joonis 1. Hüdrograafilised objektid

 4. Tallinna Reaalkool Kuidas valmis rannatüüpide kaart? Aluseks Aegna rannatüüpide kaart GPS-ga märgitud punktid, kus üks rannatüüp algab ja lõppeb Täpsustused kaardile käsitsi Üldistused

 5. Tallinna Reaalkool Rannatüüpide liigitus Sama, mis esialgsel rannatüüpide kaardil, omaltpoolt lisasin 4 rannatüüpi Keskmiselt kõrge astanguga liivarand Moreenrand Madala astanguga moreenrand Kamardunud moreenrand Madal astang (5cm - 60cm) Keskmiselt kõrge astang (61cm – 2m) Kõrge astang (2m+)

 6. Tallinna Reaalkool kkk Joonis 2. Aegna saare rannatüübid

 7. Tallinna Reaalkool Pilt kohast 2. Kruusa-veeristikurand Pilt kohast 5. Keskmiselt kõrge astanguga moreenrand Pilte rannatüüpidest Pilt kohast 17. Madala astanguga liivarand Pilt kohast 19. Kamardunud moreenrand

 8. Tallinna Reaalkool Kuhje- ja kulutusrannad • Kulutusrannad: • Astandikega rannaalad • Moreenrannad • Kuhjerannad: • Kamardunud rannaalad • Liivarannad • Kruusa- ja veeristikurannad Joonis 3. Kuhje- ja kulutusrannad Joonis 4. Tekkinud ja kadunud rannaalad 1900-2012

 9. Tallinna Reaalkool Kasutatud allikad Ortofotod 2002. aasta ortofoto 2005. aasta ortofoto 2008. aasta ortofoto 2010. aasta ortofoto (meretase keskmisest kõrgem) Katastrikaardid 1978. aasta katastikaart (41m ida poole nihkes) 1996. aasta värviline põhikaart Topokaardid Verstakaart (1900) 1935. aasta topokaart 1946. aasta topokaart 1961. aasta topokaart

 10. Tallinna Reaalkool Mitteusaldusväärsed allikad Meretaseme erinevus: 2007. aasta ortofoto (liiga kõrge meretase) 2009. aasta ortofoto (liiga madal meretase) Ebasobiv kuju: 1930. aasta katastrikaart 1987. aasta topokaart

 11. Tallinna Reaalkool Saare kuju muutumine 1900-2012 Mudel 1. Aegna saare kuju muutus 1900-2012

 12. Tallinna Reaalkool Meetod Interpoleerimine: Loogiline muutuse kulg: Enamasti leidis kasutust interpoleerimine Kohati tuli luua loogiliselt kulgev muutus Mudel 2. Interpoleerimine Mudel 3. Loogiline muutus

 13. Tallinna Reaalkool Saare pindala muutumine 1900-2012 Mudel 4. Aegna saare pindala muutus 1900-2012

 14. Tallinna Reaalkool Täname!