Download
ldc netinfom te n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LDC - NETinfomöte PowerPoint Presentation
Download Presentation
LDC - NETinfomöte

LDC - NETinfomöte

101 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

LDC - NETinfomöte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LDC - NETinfomöte 2011-03-15

  2. Huvudprojektet Förnyad webbnärvaro Huvud-projekt

  3. Huvudprojektet Förnyad webbnärvaro Beställning Förnyad webb- närvaro Externwebb Forsknings-information Huvud-projekt Styrgrupp Lärmiljöer Intern webbmiljö

  4. Arbetssätt Blogg Seminarier Workshopar Referensgrupper Delprojekt FWN

  5. Huvudmål för delprojektet Externwebb • Ny extern webb för LU centralt • Tillhandahållande av förutsättningar för extern webbpublicering för område/fakultet/institution • Nytt arbetssätt och organisationsförslag för löpande utveckling och förvaltning: • grafisk utformning, kvalitetssäkring, support och teknik Ny central LU-gemensam webbplats Styrning & stöd Koncept till verksamheten

  6. Tidslinje och leveranserförstakvartalen 2011 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 Innehållsplanering Migration Förslag till målgrupps- prioritering Målgrupps- & behovsanalys Strategi Informationsstruktur Grafisk utformning Behov & urval av system Implementation & anpassning Installation & testning Avrop/Upphandling av system Förstudie med leverantör Identifiering av behov i verksamheten Koncept för verksamheten presenterad Utkast till styrmodell(er) med processer och roller Standards Koncept för stöd Utbildningskoncept Rekommendationer och manualer/checklistor för webbarbete Central LU-gemensam webbplats Teknisk lösning Koncept till verksamheten Styrning och stöd

  7. Referensgrupper Projektet arbetar med referensgrupper med fokus på projektbehov • Teknisk lösning • användarkategorier för scenarios (olika system, representanter från alla delar av verksamheten • Publicister • Systemadministratörer • Utvecklare av mjukvara • Driftspersonal • Grafisk utformning • Central webbplats • Kommunikatörer i verksamheten • Koncept för verksamheten, grupper från • Institutioner • Fakulteter • Forskningscenter • etc

  8. Projektgruppen Anna-Karin Helmer Projektledare Anna Mansfeld Projektkommunikatör Peter Svensson Teknisk lösning Petra Svensson Central LU-gemensam webbplats Jonas Wisbrant Koncept till verksamheten Eva Fredenholm Central LU-gemensam webbplats Johanna Lindvall Grafisk utformning Bloggar:nywebb.blogg.lu.se externwebb.blogg.lu.se