1 / 13

21th Century Tekno

21th Century Tekno. Klikkaa nuolta vasemmasta alareunasta. TELEVISIO. Valitse aihe, johon haluat tutustua:. TOIMINTA. HISTORIA. UUTUUDET JA VISIOT. TEKIJÄT, LÄHTEET JA YHTEYSTIEDOT. HISTORIA. Ensimmäinen julkinen tv-lähetys Lontoossa v. 1925 Säännölliset tv-lähetykset alkoivat:

dayton
Télécharger la présentation

21th Century Tekno

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 21th Century Tekno Klikkaa nuolta vasemmasta alareunasta TELEVISIO

 2. Valitse aihe, johon haluat tutustua: TOIMINTA HISTORIA UUTUUDET JA VISIOT TEKIJÄT, LÄHTEET JA YHTEYSTIEDOT

 3. HISTORIA • Ensimmäinen julkinen tv-lähetys Lontoossa v. 1925 • Säännölliset tv-lähetykset alkoivat: Saksassa v. 1935 Englannissa v. 1936 Yhdysvallat & Neuvostoliitto v. 1939 Klikkaa eteenpäin, niin saat tietää lisää television kehityksestä Suomessa ja muualla maailmalla! (tai jos kyllästyit, klikkaa kolmiota, niin pääset päävalikkoon)

 4. Näin tv toimii: Katso animaatio! • TV-lähetyssignaali saapuu tv:n antenniin radioaaltoina. • Signaali ohjataan tv:n sisällä olevaan katodisädeputkeen, jossa elektronisuihku pyyhkäisee fosforoitua kuvapintaa juova juovalta 25 kertaa sekunnissa • Kuvapinta loistaa elektronien pommituksessa sitä kirkkaammin, mitä voimakkaampi suihku on. • pyyhkäisynopeus on suurempi kuin silmän erottelukyvyn nopeus (16 krt/s)  Kuva vaikuttaa elokuvalta yksittäisten kuvien sijaan(jatkuu)

 5. Valitse aihe, johon haluat tutustua: Digitaalinen televisio Plasma-TV

 6. Portugalilainen de Paiva esitteli television periaatteet v. 1878 Mekaaninen kuvan skannaus v. 1884, Nipkow (saksal.). Katodisädeputki v. 1897, Braun (saksal.) Elektroninen kuvantallennus v. 1907, Rozing (venäl). jatkuu John Logie Baird - Puolimekaaniseen tallennukseen perustuva TV-järjestelmä. - Koelähetyksiä 1926. - Myöhemmin kehitti täysin sähköisen järjestelmän. - Kehitti myös väri-tv:n prototyyppejä 1940-luvulla. Television mahdollistaneet keksinnöt:

 7. Television katselu aloitettiin elokuvateattereissa ja muilla julkisilla paikoilla 1950-luvulla televisiosta markkinoitiin joka kodin tuote. Lähetysluvat myönnettiin suurille networkeille, joilla oli jo radiotoimintaa. Toiminta oli Yhdysvalloissa pääsääntöisesti kaupallista, Euroopassa valtiojohtoista. seuraavaksi Suomi!

 8. Töllö Suomessa: • 1. lähetyskokeilu Suomessa tehtiin 24.5.1955. • 1. toimilupa kanavalle TES 26.5.1956 (mainosrahoitteinen - sponsoroituja ohjelmia pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella) • Yleisradion televisiotoiminta käynnistyi 1958. • MTV osti ohjelma-aikaa Yleisradiolta ja tuotti mainosrahoitteisia ohjelmia. • Yleisradio osti TES:n 1964, jolloin syntyi TV 2. • MTV sai oman toimiluvan 1993 ja Nelonen (PTV) vuonna 1997. • TV1000 ja Canal +  Suomeen profiloituja satelliittilähetyksiä 1996-98

 9. Miten värit saadaan ruudulle? • Väritelevisiossa alkuperäisen kuvan värit analysoidaan tv-kamerassa ja muunnetaan sähköisiksi signaaleiksi ja lähetetään. • Vastaanottimessa on kolmea pää-väriä edustavia kuvapisteitä eri valoisuusasteissaan, joiden läpi elektronisuihku ”ammutaan”. • Kaukaa katsottaessa erilliset väripisteet eivät erotu, vaan kuva näyttää eri värisävyiltä pinnalta (Kuva: www.howstuffworks.com) Kuva TV:n sisältä

 10. digitaalinen televisio • v. 2001 aloitettiin digitaaliset tv-lähetykset • digitaalisessa kuvasignaalissa ääni ja valoisuus esitetään nollina ja ykkösinä • etuna on virheettömyys (ei enää lumisadetta tai pahasti vääristynyttä kuvaa) • voidaan käyttää internet- ja sähköpostisovelluksiin, kunhan käytössä on paluukanava (informaatiota liikkuu molempiin suuntiin) • vapautuminen ohjelma-aikatauluista (voidaan katsoa haluttu ohjelma milloin vain)

 11. Plasma-TV • Plasmanäyttö koostuu pikseleistä • Kukin pikseli sisältää 3 loistevalaisinpistettä (sin-pun-vihr) • värit ja kuva saadaan aikaan valaisinpisteiden voimakkuuksia vaihtelemalla • loistevalaisimen olennainen osa on plasma, joka on vapaasti liikkuvista ioneista muodostuva kaasu • kaasuatomien törmäyksissä syntyy fotoneita eli valoenergiaa, joka ohjaa pikselin toimintaa

 12. Tekijät: Animaatio ja suunnittelu: Vesa Kajavavesakaja@paju.oulu.fi Ulkoasu ja käyttöliittymä: Ville Tuovinen tuovivil@paju.oulu.fi Lähteet: www.howstuffworks.com www.internetix.fi www.lamevaweb.info/

More Related