Download
treball final buit blanc o res llibre en blanc n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Treball final : Buit, blanc o res. Llibre en blanc PowerPoint Presentation
Download Presentation
Treball final : Buit, blanc o res. Llibre en blanc

Treball final : Buit, blanc o res. Llibre en blanc

164 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Treball final : Buit, blanc o res. Llibre en blanc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Treball final : Buit, blanc o res.Llibre en blanc He decidit fer el resultat del enigma buit , blanc o res perquè un cop feta la maqueta ja em vaig imaginar en el meu cap com quedaria el projecte final i em va semblar molt interesant tan l’experiència com el resultat expressiu . Un llibre sempre duu una historia a dins , ja que es un objecte que ha estat creat només per això i el fet d’enquadernar un llibre que no dugui cap lletra , absolutament res , em sembla un resultat molt poètic , molt intens , penso que no necessita les lletres per dir certes coses . He volgut comprar aquest tipus de llibre perquè no volia que els contempladors confonguessin la representació amb una llibreta. I per això he col·locat també un punt de llibre . L’experiència d’enquadernació manual ha estat molt satisfactòria. Clio Gadea Ardèvol Contacte Notes biogràfiques Mail : cliobcn_1992@hotmail.com Telèfon : 697871669 NIUB : 16001845 Nascuda a Barcelona Estudiant de Belles Arts (en busca del saber repressentar i expressar correctament les “inquietuds”.)