html5-img
1 / 12

Obraz 1. světové války ve světové literatuře

Obraz 1. světové války ve světové literatuře. 1. světová válka (1914 – 1918). - státy Trojdohody (Velká Británie, Francie, Rusko + Itálie, USA) X t zv. centrální mocnosti (Německo, Rakousko-Uhersko + Bulharsko, Osmanská říše) z ákopová válka

deanne
Télécharger la présentation

Obraz 1. světové války ve světové literatuře

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Obraz 1. světové války ve světové literatuře

 2. 1. světová válka (1914 – 1918) - státy Trojdohody (Velká Británie, Francie, Rusko + Itálie, USA) X tzv. centrální mocnosti (Německo, Rakousko-Uhersko + Bulharsko, Osmanská říše) • zákopová válka • nasazení moderní techniky (letadla, tanky), použití chemických zbraní • životy 10 milionů vojáků http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Canadian_tank_and_soldiers_Vimy_1917.jpg

 3. způsobila hluboký společenský a duchovní otřes • morální šok • zobrazování válečné tematiky – cíl: vylíčit válečné hrůzy a varovat před nimi • autoři zpracovávali své osobní zážitky – syrové, realistické a nepatetické svědectví o hrůzách války a nesmyslném umírání • zrod tzv. reportážního románu – psán v ich-formě, mozaikovitá struktura, řada vzájemně nesouvisejících frontových zážitků http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_104-0472A,_Flak-MG-Stellung.jpg

 4. Henri Barbusse (1873 – 1935)Oheň (1916) • protiválečný reportážní román • podtitul „deník bojového družstva“ • dílo nemá ústředního hrdinu • vlastní zážitky z fronty • „dokumentární“ záznam válečných událostí doplňují lyrické popisy přírody • sugestivní obrazy z frontových bojů plných utrpení, krve, zmrzačených těl, výkřiků bolesti • hovorové a argotické prvky • vedle Remarquova Na západní frontě klid nejotřesnější umělecká výpověď o 1. světové válce http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henri-Barbusse.jpg?uselang=cs

 5. Romain Rolland (1866 – 1944)Petr a Lucie (1920) • nejslavnější protiválečná novela • inspirován bombardováním Paříže na Velký pátek 1918 • děj – Paříž od ledna do března 1918 • vybudována na kontrastu mezi válečným běsněním a intimitou rodícího se milostného citu měšťanského synka a dívky dělnického původu • tragický konec – společná smrt v kostele při náletu • odsouzení nesmyslnosti války, která je ničitelem života a jeho nejkrásnějších hodnot http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Romain_Rolland_1915.jpg

 6. Erich Maria Remarque(1898 - 1970)Na západní frontě klid (1928) • „zpráva o generaci, která byla zničena válkou“ • děj vypráví v ich-formě německý voják Pavel Bäumer • Pavel se spolužáky pod vlivem nacionalistické propagandy dobrovolně vstupuje do armády • autor popisuje krutou válečnou realitu • život v zákopech soustředěný na úsilí najíst se, vyspat se a přežít další útok http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erich_Maria_Remarque1.jpg

 7. Na západní frontě klid • Pavel střízliví z nacionalistického opojení a uvědomuje si nesmyslnost válečného běsnění • umírá v posledních dnech války, vědom si toho, že návrat do mírového života by byl téměř nemožný • struktura románu mozaikovitá – retrospektivní pasáže • kniha se rychle stala bestsellerem • volně navazuje román Cesta zpátky (1931) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Remarque_Im_Westen_nichts_Neues_1929.jpg

 8. Ernest Hemingway (1899 – 1961)Sbohem, armádo (1929) • milostný válečný román • autor zpracovává vlastní zážitky z italské fronty • příběh vypráví v ich-formě mladý americký voják Frederick Henry • milostný vztah k ošetřovatelce Catherine Barkleyové • Henry vidí ve válce nesmyslná jatka, opouští frontu • několik měsíců žije s těhotnou partnerkou vcelku šťastně v neutrálním Švýcarsku • příběh končí úmrtím Catherine při porodu http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernest_Hemingway_1923_passport_photo.jpg?uselang=cs

 9. Arnold Zweig (1887 – 1968)Spor o seržanta Gríšu (1927) • protiválečný román napsaný na základě skutečné události • ruský seržant Gríša Paprotkin uprchne ze zajateckého tábora a získá novou totožnost – známku mrtvého německého vojáka Bjuševa • pod jménem Bjušev je Němci zatčen a odsouzen k trestu smrti jako zběh • po prokázání pravé totožnosti začne právní bitva o jeho život, která vyústí ve vědomou justiční vraždu

 10. Michail Šolochov (1905 – 1984)Tichý Don (1928 – 1932, 1940) • 4dílný román o životě donských kozáků v 1. světové válce a po ní • nevyřešený problém autorství • protagonista – kozák Grigorij Melechov – bojuje v 1. světové válce a potom v průběhu občanské války přechází od „bílých“ k „rudým“ a zase zpátky • působivé vylíčení velké, leč tragické lásky mezi Grigorijem a Aksiňjou • syntéza historických událostí s individuálními intimními příběhy • Grigorij hledá smysl života – vrací se domů k synovi Mišatkovi, v němž vidí oporu • napětí mezi titulkem a vlastním smyslem epopeje

 11. Zdroje: • Andree, Lukáš a kol. Literatura pro 3. ročník středních škol – Učebnice. 1. vydání. Brno: Didaktis, 2009, ISBN 978-80-7358-135-0. • Hánová, Eva a kol. Odmaturuj z literatury. 2. vydání. Brno: Didaktis, 2002, ISBN 80-86285-37-5. • Soukal, Josef. Přehled dějin literatury pro střední školy 3. 1. vydání. Praha: SPN, 2006, ISBN 80-7235-335-7. • Polášková, Taťána a kol. Literatura – přehled středoškolského učiva. 1. vydání. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN 80-902571-4-3. • Slanař, Otakar a kol. Obsahy a rozbory děl. 1. vydání. Třebíč: Petra Velanová, 2006, ISBN 80-902571-7-8. • Hovorková, Vlasta a kol. Světová školní četba na dlani. 1. vydání. Praha: Erika, 1997, ISBN 80-7190-420-1.

More Related