1 / 10

PRAO

Min första kontakt med arbetslivet. PRAO. ANMÄL FRÅNVARO . Meddela både handledaren på din praoplats och skolan. Telefonnummer till din handledare finns på det rosa papperet du fått av skolan. Anmälan till skolan görs på sjukanmälan-mailen sjuk@entreskolan.se. KOM I TID.

deidra
Télécharger la présentation

PRAO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Min första kontakt med arbetslivet PRAO

  2. ANMÄL FRÅNVARO • Meddela både handledaren på din praoplats och skolan. • Telefonnummer till din handledare finns på det rosa papperet du fått av skolan. • Anmälan till skolan görs på sjukanmälan-mailen sjuk@entreskolan.se

  3. KOM I TID • Kolla in hur du ska ta dig till jobbet och när du börjar. • Var noga med att komma i tid efter lunchen och andra raster. • Lyssna på vad din handledare säger att du ska göra.

  4. BOKA IN EN TID FÖR INTERVJUN • Berätta för din handledare om din uppgift som du har fått att genomföra under din praoperiod. • Boka in en tid för intervjun med din handledare som du har förberett. • Du kan spela in intervjun med din mobil eller skriva ner svaren.

  5. FÖRBERED DIG Innan praon ska du ha: • Förberett intervjufrågor till din handledare • Gjort en företagspresentation om din praoplats med information som du redan nu har kunnat få reda på.

  6. VAR NYFIKEN • Det är kanske det viktigaste av allt. • Din handledare ska under din prao-tid naturligtvis också sköta sitt jobb. • Men är du uppmärksam, nyfiken och frågvis ser du själv till att din prao blir meningsfull för dig.

  7. HÅLL KONTAKTEN • Att tacka är en självklarhet, men också viktigt för dig om du i framtiden kommer att söka sommar- eller extrajobb på arbetsplatsen. • Lämna ett gott intryck efter dig, så ökar dina chanser att få komma tillbaka och jobba på riktigt. • Be också din handledare att skriva ett intyg. Det kan vara väldigt bra att ha när du söker jobb och kanske inte har så många andra meriter.

  8. EFTER PRAON • Ska du skriva ett reportage om praoplatsen som arbetsplats. • Det är viktigt att du samlar information om detta under din prao och intervjun med din handledare är ett sätt att få reda på dessa saker.

  9. Uppgifter till reportaget Du ska kunna berätta om • Yrken • Utbildning • Lön • Andra förmåner, • Arbetsmiljön • Fackombud • Arbetsuppgifter • hur det är att arbeta på arbetsplatsen.

  10. VISA RESPEKT • Var skötsam. • Gör dina uppgifter som din handledare säger att du ska göra. • Fråga om du inte förstår. • Gör inget utan att fråga din handledare först.

More Related