Download
pohyb na v zduchov dr ze n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pohyb na v zduchov é dráze PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pohyb na v zduchov é dráze

Pohyb na v zduchov é dráze

175 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pohyb na v zduchov é dráze

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pohyb na vzduchové dráze Ověřování zákonů mechaniky Jan Kubant, Tomáš Přeučil, Jakub Hofrichter

 2. S čím jsme pracovali

 3. Pokus se závažíčkem (Teoreticky) • 2. Newtonův zákon F =m.a • Urychlující síla F(G) = m.g, g = 9.81 N/kg • Urychlovaná hmotnost M1 = m + M • Udílené zrychlení a = G/M1 Tělesa: a) m = 63 g b)m = 63g c)m=101g M = 409 g M= 211g M = 411g Výpočet zrychlení: a) a = 1,3 ms-2 b) a = 2.25 ms-2 c) a = 2.4 ms-2

 4. Výsledky měření Určení zrychlení z polohy, přes vztah S(t) = ½*a*t*t+v*t+So

 5. Výsledky měřeníVelikost zrychlení s pomocí polohy v programu Z tohoto je vidět, že zákon platí ale pro nedostatek času jsme neudělali na zvýšení přesnosti dostatek měření.

 6. Co způsobilo nepřesnosti? • Kladka, ale jen malinké, je kvalitní • Odpor vzduchu • Nedokonalosti vzduchové dráhy, ale malinké je kvalitní • Špatné měření přístrojů, rotace destičky na vozíku apod.

 7. Ověření zákona zachování energie Celková mechanická energie … E = Ek + Ep • Kinetická energie … Ek = ½.m.v2 h = s. sin  • Potenciální energie … Ep= m.g.h

 8. Výsledky měřenígraf polohy vozíčku puštěného po nakloněné dráze

 9. Diskuse chyb • Ztráta energie na gumičce způsobí že vozík ztratí kinetickou E • Pro další nepřesnosti jsou podobné důvody jako předtím

 10. Srážka vozíkůJeden vozík stojí a druhému dodáme pevně danou energii pružinou F = 9N

 11. Děkujeme Za pozornost Vyhrazeno právo na killvitek