Download
naslov projekta n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NASLOV PROJEKTA PowerPoint Presentation
Download Presentation
NASLOV PROJEKTA

NASLOV PROJEKTA

192 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

NASLOV PROJEKTA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NASLOV PROJEKTA Denis Pokora Pepi Napaka Ljubljana, February 2008 Lojzi Lačen

  2. Republic of Slovenia

  3. Ljubljana

  4. Secondary School for Technical Professions Šiška

  5. Sources and literature 1Branko Beznec, et al.; Poskusi s plastenkami, ZRSŠ; Ljubljana, 1998, 2Rudolf Kladnik; Gibanje, sila, snov; DZS; Ljubljana, 2002, 3Rudolf Kladnik; Energija, toplota, zvok, svetloba; DZS; Ljubljana, 2002, 4Marjan Hribar, et al.; Elektrika, svetloba in snov; Modrijan; Ljubljana, 1997, 5Ivan Kuščer, Anton Moljk; Mehanika; DZS; Ljubljana, 1997, 6Ivan Kuščer, Anton Moljk; Toplota, nihanje, valovanje, svetloba; DZS; Ljubljana, 1978, 7Franc Kvaternik; Fizika za srednje šole I; DZS; Ljubljana, 1968, 8Franc Kvaternik; Fizika za srednje šole II; DZS; Ljubljana, 1976, 9Ferruccio Constantini; Učim na pokusima; Tehnička knjiga Zagreb; Zagreb, 1972, 10 Bill Beaty; Simple electrostatic motor; http://www.eskimo.com/~billb/emotor/emotor.html.

  6. The end Thank you very much for your attention Authors: Denis Pokora Pepi Napaka Lojzi Lačen Mentors: Valentin Peternel Alenka Andrin