Download
ekstraordin r generalforsamling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekstraordinær generalforsamling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

220 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ekstraordinær generalforsamling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ekstraordinær generalforsamling 11. november 2004

 2. Dagsorden • Valg af dirigent • Status november 2004 • Bredde – elite • Jeppes Fond • Kasserer • Vedtægter • Eventuelt

 3. Administration • Forretningsfører: Fejlansættelse i maj • Helle Sjørring ansat 1. august • Aug. – okt.: medlemskartotek – udlejning + … • Nov.: økonomisk styring + sponsorer • Bogføring hjemtaget til kontoret • Nyt system igangsat fra 1. nov. 2004 • Assistent: Hanne Hunæus • Weekend-vagt: kun rengøring

 4. Nye medlemmer, udlejning • Grundig gennemgang af medlemskartotek • Tæt opfølgning med FT-ansvarlige • Alle betaler kontingent • Mange fejl og tilgodehavender i 1. halvår 2004 • HAR DU IKKE BETALT • Kontingent? • Boldpenge? • Egenbetaling til turneringer? SÅ HENVEND DIG TIL HELLE!

 5. Udlejning • Tirs. kl. 19–20: inddraget til udlejning • Man. kl. 17-18: USU har 4 baner (16 nye medl.) • Nye muligheder for udlejning: • Søn.: Efter kl. 18 • Formiddag: Skoler o.l.

 6. Medlemstal, udlejning • Juli 2004: 660 • Ca. 30 ledige baner • Nov. 2004: 811 (ultimo 2004: ca. 850) • Ungdom: ca. 300 • Seniorer: 430 • Passive: 85 • Firmaer: 6 + skole • 8 ledige baner

 7. Økonomi • Kontingent: Afvigelse på 250.000 kr. i 1. Halvår • Sponsorer: ?? • Tilskud fra kommunen: ca. - 100.000 kr. • El: Underbudgetteret med ca. 100.000 kr. • Resultat 2004: Underskud på ca. 500.000 kr.

 8. Kommunen • Tilskud fra FOS: 300 - 350.000 kr. • Lån: tilbagebetaling på 100.000 kr. pr. år • Team Copenhagen: 45.000 kr. - søgt 225.000 kr. • Andre klubber modtager: 500.000 – 1.000.000 kr.

 9. Likviditet • Underskud på ca. 500.000 kr. • Tilbagebetaling af lån: 100.000 kr. • Likviditet: Nedgang på 500.000 + 100.000 • Meget stram likviditet indtil kontingent i februar

 10. Sponsorer 1.000 kr. • Spar Nord: 15 • Malermester M. Ruhwald: 2½ • Green & Andersen: 25 • Advokat B. Lemvigh: 4 • To leverandører: 10 • KingChicken: • Kilroy Travel: • …

 11. Bredde – 1994 til 2004 • Træning: fra 2 t. til 8 t. pr. uge • Antal hold: fra 7 til 13 • 1997: Lørdagsturnering • 1998: Ældrebadminton • 2004: Åbent hus, Kulturnat

 12. Elite • Seniorer: • 4 hold i DH-turnering ( = 60 spillere) • 1 + 1 verdensmester • 3 spillere i top-10 i DK • Ungdom: Ca. 30 turneringsspillere

 13. Elite Senior Ungdom • Antal medlemmer: 60 40 • Budget (tkr.): 500 150

 14. Seniorelite – budget (tkr.) • Holdturnering: 100 • Trænere: 120 • Ind. turneringer, træning: 150 • Spillertilskud: 100 • I alt: 500

 15. Elite - prioritering • KBK står historisk for elite • Vigtig for generel udvikling af klubben • Ingen ungdomselite uden seniorelite • MEN – økonomisk grænse for elitesatsning

 16. Prioritering - forslag • Seniorelite må højst koste ca. 1/3 af samlet kontingent • Anden finansiering: Flere sponsorer + nye indtægtskilder • Begrænse antal aflysninger • Bedre kommunikation mellem bredde og elite

 17. Nye indtægtskilder • Kontingent 2005: Uændret • Udlejning fredag aften • Uddeling af telefonbøger • Klubaktier • Cykelløb • DHL-stafetløb • … ALLE KAN HJÆLPE MED!!

 18. Jeppes Fond • Modtaget i alt 852.000 kr. • Jubilæum, restaurant, m.v.: ca. 300.000 kr. • Fond: 500.000 kr. • Årlig tildeling: 5 % afkast plus 25.000 kr. • Anvendelse: • Forbedringer af bygning • 2005: Skilt uden på hallen • Jeppes Cup (U17-turnering): to vandrepokaler • Blomster på Jeppes grav • Billede