Download
olympisch gebied stadion plein n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Olympisch Gebied & Stadion-plein PowerPoint Presentation
Download Presentation
Olympisch Gebied & Stadion-plein

Olympisch Gebied & Stadion-plein

150 Views Download Presentation
Download Presentation

Olympisch Gebied & Stadion-plein

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Olympisch Gebied&Stadion-plein Hans Karssenberg

 2. 4. 1. 3. 2. HET OLYMPISCH GEBIED

 3. De complexe opgave van een plein • Geen stad zonder pleinen? • Nederland en pleinen • De betekenis van het plein als ontmoetingsruimte • De Traditionele Stad • De Bezette Stad • De Verlaten Stad / De Heroverde Stad / De Verdeelde Stad • Het ‘knagen’ aan het publieke domein

 4. Typologie Gehl / Gemzoe • Stedelijk hoofdplein • Recreatief plein • Promenade • Verkeersplein • Monumentaal plein

 5. Typologie Paul Zucker • Gesloten • Gedomineerd • Nucleair • Gegroepeerd • Amorf

 6. Ontwerptypologie Harm Tilman • Plein als Stadskamer • Plein als Dienblad • Plein als Poetische Textuur

 7. Het Stadionplein

 8. Stadionplein – Streefbeeld • nieuw groot Amsterdams verblijfsplein • buurt en stad • auto’s ondergronds, publiek bovengronds • beschut • groen • stadslandschap • poort • genius loci • Olympisch Stadion

 9. Stadionplein - programma • plein: kiosken, paviljoens, zaterdagmarkt • 2100 m2 voorzieningen en horeca • 75 woningen • 2000 m2 ondergrondse supermarkt • > 285 parkeerplaatsen

 10. Stadionplein - Strategie stadslandschap programmering plein gebouwd programma

 11. hardware cultureel proces software

 12. Hardware

 13. Stadionplein

 14. Henk van der Geest lichtontwerpen

 15. René van Zuuk – Na Druk Geluk brug

 16. Rob Lubrecht – Jan Wils brug

 17. Software

 18. Marathonbuurt- lage opleiding - laag inkomen - werkloosheid Van Tuyll buurt- ‘echte Amsterdammers’- nieuwe koopdertigers Stadionplein (nu)- zaterdagmarkt (kwijnend)- bussen Schinkeleilanden- nieuw sport, wandel en fietsgebied voor de buurt Olympisch Kwartier- dure huurders- senioren- tweeverdieners

 19. Rietveld Berlage Zuid-as Citroen-gebouwen: ??? << ‘Altstadt’ Museumtram + ecologische / fietsroute Schinkeleilanden Olympisch Stadion Stadionterrein

 20. hardware cultureel proces software