1 / 11

NMM and ensemble regional forecast on the GRID Luka Ilic South Environment and Weather Agency

NMM and ensemble regional forecast on the GRID Luka Ilic South Environment and Weather Agency Serbia luka.ilic@sewa-weather.com goran.pejanovic@sewa-weather.com. Uvod. Determinističke prognoze imaju ograničenu prediktabilnost koja je u vezi sa haotičnim ponašanjem atmosfere

dextra
Télécharger la présentation

NMM and ensemble regional forecast on the GRID Luka Ilic South Environment and Weather Agency

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. NMM and ensemble regional forecast on the GRID Luka Ilic South Environment and Weather Agency Serbia luka.ilic@sewa-weather.com goran.pejanovic@sewa-weather.com

 2. Uvod Determinističke prognoze imaju ograničenu prediktabilnost koja je u vezi sa haotičnim ponašanjem atmosfere Prognoza ne mora da bude zasnovana na produktima jednog modela Prognoza ne mora da se izvršava sa istim početnim uslovima

 3. Napredak u numeričkoj prognozi vremena je uvek povezan sa napretkom u razvoju novih računarskih tehnologija Izvršavanje ansambl prognoza 4 modela sa različitim početnim uslovima bi bilo teško izvodljivo bez upotrebe GRID platformi Samo takva infrastruktura daje mogućnost izvršenja prognoze u realnom vremenu za veliki broj članova ansambla

 4. U okviru SEE-GRID-SCI projekta zadatak grupe za meteorologiju je razvoj i upotreba sistema regionalnih multi-modela za prognozu vremena na GRID platformama • U projektu će se koristitiBOLAM, MM5, NCEP/Eta, i NCEP/NMM modeli • Prognoze će se izvršavati za istu oblast svakim od modela onoliko puta koliko ima različito definisanih početnih uslova (multi-analysis system) AEGIS 2008 Annual Assembly

 5. Numerički modeli SEWA će od navedenih modela koristiti Eta i NMM koji su paralelizovani MPI tehnologijom

 6. Eta model Razvijen je na Beogradskom Univerzitetu Regionalni grid-point model sa sveobuhvatnim fizičkim paketom Hidrostatički model Naziv je dobio po vertikalnoj eta koordinati =

 7. Eta model Kao operativan model koristi se u meteorološkim centrima širom sveta Serbia (HMI - Hydrometeorological Institute), The United States (NCEP - National Centers for Environmental Prediction), South Africa (SAWB - South African Weather Bureau), Turkey (Turkish Meteorological Service), Brazil (CPTEC - Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), Greece (Hellenic National Meteorological Service).

 8. NCEP/NMM model Nehidrostatički model Hibridna sigma vertikalna koordinata Ptop Ptop  = 0 Pressure domain  = 0 Sigma domain ground ground  = 1 MSL  = 1

 9. SEWA ansambl sistem Potrebno je 336 CPU za 28 članova odnosno 12 CPU po članu ansambla Dnevno 28 prognoza se generiše sa 2 modela (Eta, NMM) 26 prognoza su perturbovana polja i 2 su kontrolne (na operativnim analizama) Prognoze će se startovati jedanput dnevno sa horizontalnom rezolucijom oko 22km za područje Balkanskog poluostrva i Sredozemlja za 5 dana unapred Razlika perturbovanog i kontrolnog polja temperature na 850mb (približno 1500m)

 10. Proces ansambl prognoze na GRID-u Početni uslovi će se koristiti iz globalnih ansambl prognoza NCEP (National Center for Environment Prediction) UI GRID UI N.O.M.A.D.S NCEP-GFS (US) NCEP (Pocetni Uslovi) Pred- Procesing Model (ETA / NMM) Probabilistička prognoza Post Procesing HTTP • Iz produkata sistema će se uzimati korisne informacije kao što su: srednja vrednost ansambla, standardna devijacija, spageti dijagram, verovatnoća prognoze i klaster analiza

 11. Produkti će biti na raspolaganju u GRIB formatu za sve korisnike GRID infrastrukture Jednom uspostavljen sistem za operativnu upotrebu će omogućiti precizniju prognozu vremena na izabranoj oblasti Ovakav sistem omogućiće procenu verovatnoće ostvarivanja meteoroloških pojava i time doprineti kvalitetu prognoze vremena

More Related