Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

114 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_665

  2. Speciální teorie relativityDůsledky STR kinematickéDilatace času

  3. Dilatace času • Dilatace času neboli zpomalení chodu hodin při relativním pohybu. • Hodiny pohybující se vzhledem k pozorovateli jdou pomaleji než hodiny, které jsou vzhledem k tomuto pozorovateli v klidu. • Ve vztažné soustavě S proběhne určitý děj, pozorovatel v této soustavě naměří dobu trvání tohoto děje , je to tzv. vlastní čas děje nebo také klidový čas děje. • Soustava S´se pohybuje vzhledem k soustavě S rychlostí v ve směru osy x. Pozorovatel v této pohybující se soustavě naměří dobu trvání téhož děje , pro kterou platí, že je menší než a dále vztah: , kde c je velikost rychlosti světla.

  4. Dilatace časuPříklad 1: • Raketa se vzdaluje od sluneční soustavy rychlostí 0,98c. Pozorovatel z rakety sleduje Zemi obíhající kolem Slunce. Jaká je pro pozorovatele doba jednoho oběhu Země kolem Slunce?

  5. Řešení příkladu 1: Pro pozorovatele v raketě je doba oběhu Země kolem Slunce 5 let.

  6. Dilatace časuPříklad 2: • Kuře se vylíhne z vajíčka za 21 dní. Předpokládejme, že líheň je umístěna na kosmické lodi pohybující se vzhledem k Zemi rychlostí 0,994c. Jakou dobu vylíhnutí kuřete zjistí • a) kosmonaut na kosmické lodi • b) pozorovatel na Zemi?

  7. Řešení příkladu 2: a) Kosmonaut je vůči lodi v klidu, jedná se tedy o vlastní čas děje, kuře se vylíhne za 21 dní b) Pro pozorovatele na Zemi: Pro pozorovatele na Zemi je doba vylíhnutí kuřete 192 dní.

  8. Literatura a zdroje: • Bartuška K.: Kapitoly ze speciální teorie relativity, SPN, Praha, 1991 • Bartuška K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV, Prometheus, Praha, 2000 • Soukup V., Veselý J.: Maturitní otázky fyzika, Fragment, 2007