Gradbena informatika - PowerPoint PPT Presentation

gradbena informatika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gradbena informatika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gradbena informatika

play fullscreen
1 / 13
Gradbena informatika
143 Views
Download Presentation
diane
Download Presentation

Gradbena informatika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gradbena informatika Uvod Danijel Rebolj, Peter PodbreznikFG 2009/2010

 2. Motivacija • V izboljšanju pretoka informacij so ogromne rezerve! • Potenciali gradbene informatike so v veliki meri neizkoriščeni (še posebej integrirana uporaba programov) • Samo v ZDA 138G$/letno zaradi težav z interoperabilnostjo (vir: CIFE 2009)

 3. Namen predmeta • Spoznati nekatere ključne tehnologije gradbene informatiketer njihov integralni vpliv na gradbeništvo • V okviru projekta podrobneje spoznati izbrane metode in orodja gradbene informatike • Utrditi veščine komuniciranja

 4. Vsebina predmeta • Opredelitev pojma Gradbena informatika • Pregled ključnih tehnologij gradbene informatike • Opredelitve projekta in oblikovanje projektnih skupin • Izvedba in predstavitev projekta

 5. Projekt 2010 Prizidek objekta A • 3D geometrijski model • Statična analiza • Toplotna analiza • Terminski plan in 4D model • Vizualizacija • Projektna komunikacija

 6. Projekt 2010 Cilj je spoznati • nekatera ključna programska orodja v življenjskem ciklu gradbenega projekta • probleme in rešitve povezljivosti programskih orodij • probleme in rešitve pri komunikaciji v projektni skupini

 7. Potek predmeta • Uvodna predavanja • Projekti po skupinah • Sprotno ocenjevanje opravljenih nalog (vsak teden!) • delo posameznika (40%) • delo skupine (60%) • Priprava končnih poročil in predstavitve

 8. Potek predmeta

 9. Potrebna oprema • Prenosni računalniki(izpolnite tabelo!) • Povezava na eduroam http://www.fg.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=1897 • Mikrofoni, spletne kamere,... (po potrebi)

 10. Programska oprema • SketchUp / ArchiCad / Revit / Allplan • Robot Structural / Scia Engineer / Tekla Structures / SAP2000 / ETABS / AxisVM • ArchiPhysik / ECOTECT / IES Virtual Environment • Vico (3D + 4D) / Synchro • Artlantis / 3ds max / Vray / Earth

 11. Uvodna predavanja • Pregled področja GI • zgodovina, stanje, trendi • Nekatere ključne tehnologije • Informacijski modeli objektov (BIM) • Stanje v praksi danes • Primeri RR projektov • 4D-ACT • TRIMO Project Manager

 12. Literatura • Williams, T. (2007), Information Technology for Construction managers, Architects, and Engineers, Thomson • Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., Liston, K., (2008), BIM Handbook, A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors, Wiley