Download
a m o n i a k n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A M O N I A K PowerPoint Presentation
Download Presentation
A M O N I A K

A M O N I A K

89 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

A M O N I A K

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. A M O N I A K ČPAVEK NH3

  2. MODEL MOLEKULY NH35 valenčních elektronů

  3. VLASTNOSTI AMONIAKU • PLYN • ZAPÁCHÁ – čpavek • JEDOVATÝ – TOXICKÝ • ŽÍRAVÝ • NEBEZPEČNÝ ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ • Vzniká v přírodě rozkladem rostlin, živočichů, …

  4. Tvoří součást atmosféry velkých planet Sluneční soustavy - • Jupiter • Saturn • Uran • Neptun

  5. Plynný amoniak snadno zkapalňuje • Amoniak ve zkapalněné formě se převáží v cisternách

  6. Amoniak je velmi dobře rozpustný ve vodě • Při této reakci vznikají IONTY: • amonný kationt NH4+ • hydroxidový aniont OH– • Látky, které ve vodném roztoku odštěpují hydroxidový aniont označujeme jako ZÁSADY

  7. Použití amoniaku • Chladící systémy • výroba ledu na zimních stadionech a v hokejových halách • výroba HNO3 kyseliny dusičné • hnojiva • výbušniny

  8. Vypracuj • Zapiš chemický vzorec amoniaku. • Vypiš vlastnosti amoniaku. • Amoniak vzniká sloučením vodíku a kyslíku. Napiš rovnici. • Napiš ionizaci amoniaku ve vodě. Popiš. • Pro kterou skupinu chemických látek je charakteristický hydroxidový anion? • Vyhledej hustotu amoniaku. • Jaké je využití amoniaku v praxi?

  9. http://www.google.cz/search?q=amoniak&hl=cs&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=i1QcT_mzHaPe4QTRrNHTDQ&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CBUQ_AUoAQ&biw=1024&bih=594http://www.google.cz/search?q=amoniak&hl=cs&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=i1QcT_mzHaPe4QTRrNHTDQ&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CBUQ_AUoAQ&biw=1024&bih=594