Download
usle k fakt r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
USLE K FAKTÖRÜ PowerPoint Presentation
Download Presentation
USLE K FAKTÖRÜ

USLE K FAKTÖRÜ

350 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

USLE K FAKTÖRÜ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. USLEK FAKTÖRÜ DR. GÜNAY ERPUL

 2. K Faktörü • Toprakların erozyona gösterdiği duyarlılığı tanımlar, • Erozyonu etkileyen diğer faktörler sabit tutulduğunda, farklı toprakların farklı oranlarda erozyona uğrayabileceği gerçeğini yansıtır, • Deneysel olarak USLE’de K değeri, eşitlikteki diğer faktörlerin birim değer koşullarında belirlenir. • LS = 1, C = 1 ve P = 1

 3. Standart USLE parseli: • 22.1m uzunluk • 9% eğim • 4m genişlik

 4. Standart USLE parseli: Erozyon parseli Sediment ölçer

 5. Parsel A Parsel B K Faktörü

 6. K Faktörü

 7. K Faktörü

 8. K Faktörü

 9. K Faktörü A – R doğrusal bağıntısının eğimi

 10. K Faktörü • Toprakların erozyona gösterdiği duyarlılık, toprağın yapısal ve hidrolojik özelliklerine bağlıdır: • toprağın su geçirgenliği • agregat dayanıklılığı • tane büyüklük dağılımı

 11. K Faktörü • Tane Büyüklük Dağılımı • Silt + Çok İnce Kum • Kum • Agregat Dayanıklılığı • % Organik Madde • Üst Toprak Yapısı (Strüktürü) • Toprağın Su Geçirgenliği

 12. TOPRAK DUYARLILIK NOMOGRAFI

 13. K Faktörü • TOPRAK YAPISI • Çok ince granüler • İnce granüler • Orta veya kaba granüler • Blok, levhalı veya masif

 14. K Faktörü • SU GEÇİRGENLİĞİ • Çok yavaş = 6 • Yavaş = 5 • Yavaş’tan Orta’ya = 4 • Orta = 3 • Orta’dan Hızlı’ya = 2 • Hızlı = 1

 15. Temel toprak bünye sınıflarının toprak – su verileri

 16. Toprak duyarlılık sınıfları ve önerilen K değerleri

 17. K Faktörü Yer: Erzincan Toprak – Kolüvyal ve farklı seviyeli kumtaşı alüvyal anamateryalinden oluşmuş ve derindir. Alt toprak genellikle killi ve zayıf bir yapıya sahiptir. Bu toprağın geçirgenliği 0,5 cm saat-1 ve elverişli su tutma kapasitesi orta düzeydedir. Üst toprağın bünyesi killi tın (CL) ve yapısı orta – yarıköşeli – blok strüktürdür. Sırasıyla, kum, silt ve kil yüzdesi 36, 32 ve 32’dir. Silt + çok ince kum yüzdesi 37 olup, organik madde yüzdesi 2,6’dır. Toprağın erozyona duyarlılığını nomograf kullanarak belirleyiniz?

 18. K Faktörü • K faktörü girdileri • % Silt + Çok İnce Kum = 37 • % Kum = 36 • % Organik Madde = 2,6 • Toprak Yapısı = Blok • Geçirgenlik = 0,5 cm saat-1 (Orta)

 19. K Faktörü K = 0,27 ve duyarlılık sınıfı = orta’dır