1 / 15

Turismul în Europa Mediteranean ă

Turismul în Europa Mediteranean ă. Ce este Europa Mediteraneană? Care sunt trăsăturile specifice acestei regiuni? Care sunt principalele condi ţii fizico-geografice care infuenţează dezvoltarea turismului? Ce este turimul şi ce tipuri de turism cunoaştem?

doctor
Télécharger la présentation

Turismul în Europa Mediteranean ă

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Turismul în EuropaMediteraneană • Ce este Europa Mediteraneană? • Care sunt trăsăturile specifice acestei regiuni? • Care sunt principalele condiţii fizico-geografice care infuenţează dezvoltarea turismului? • Ce este turimul şi ce tipuri de turism cunoaştem? • Care sunt principalele cuvinte – cheie care definesc noţiunea de turism? • Care sunt cele mai dezvoltate ţări din Europa Mediteraneană în privinţa turismului şi a potenţialului turistic? • Cum sunt valorificate condiţiile fizico-geografice,istoria,cultura şi îndeletnicirile tradiţionale în dezvoltarea turismului? • Cum poate turismul să cultive atitudini active şi pozitive faţă de cunoaştere,cultură,civilizaţie şi mediul natural?

 2. Ce este Europa Mediteraneană? • Partea sudică a continentului, cu o largă deschidere la Marea Mediterană având o întinsă zonă litorală; • O regiune care se apropie foarte mult de continentele Asia(la est) şi Africa(la sud); • O zonă a cărei poziţie geografică îi permite să comunice cu Oceanul Atlantic(prin Str.Gibraltar), Oceanul Indian(prin Canalul Suez)şi cu Marea Neagră(prin Str.Dardanele şi Bosfor).

 3. Europa -harta Harta Europei

 4. Specificul geografic- o regiune:

 5. Ce este turismul? Tipurile de turism Turismul este o activitatea specific umană cu caracter recreativ sau sportiv,de recuperare fizico-psihică,de cunoaştere prin satisfacerea curiozităţilor şi intereselor,prin deplasarea acestora cu diverse mijloace de transport sau pe jos către diferitele obiective turistice sau destinaţii. necesităţile intelectuale:cunoaşterea,învăţarea,educarea Principalele tipuri de turism sunt: Turismul de recreere Turismul de refacere şi îngrijire a sănătăţii Turismul cultural -de cunoaştere,de educare a spiritului Turismul complex-care le cuprinde pe toate Folosindu-se alte criterii de clasificare,se întâlnesc şi alte subcategorii de turism: turism sportiv,turism montan,turismul de litoral,turism religios,turism de afaceri,etc Indiferent de criteriul de clasificare turismul păstrează întotdeauna un scop principal : agrementul. Pentru realizarea acestui deziderat factorii umani care îşi desfăşoară activitatea în turism,asigură tot mai mult condiţii de confort sporite,servicii de cea mai bună calitate şi o infrastructură şi dotare materială la cele mai înalte standarde.

 6. Cuvinte-cheie din domeniul turismului • Turism • Turist • Potenţial turistic • Regiune turistică • Resurse turistice • Obiectiv turistic • Cerere şi ofertă • Agenţie turistică • Termeni uzuali: Cazare,hotel,motel,cabană,vilă,popas turistic,tabără,cort,iaht,croazieră,vacanţă,excursie, drumeţie,litoral,plajă,înot,etc

 7. Ţările Europei Mediteraneene cu turism foarte dezvoltat: Spania,Italia şi Grecia • Spania -ocupă locul II în Europa şi locul VI în lume -atrage mai ales prin turismul de litoral şi cel cultural • Italia - are pe lângă turismul de litoral şi cultural şi un dezvoltat turism montan pentru sporturile de iarnă îndeosebi • Grecia - îndeosebi turismul de litoral şi cel de valorificare a trecutului,civilizaţiei şi culturii greceşti-situri arheologice

 8. Peninsula Iberică- Spania,Portugalia,Andorra • Are dublă deschidere la Oc.Atlantic şi la Marea Mediterană • Str.Gibraltar “Coloanele lui Hercule”o desparte de continentul Africa • Un vechi podiş în centru înconjurat de munţi tineri şi înalţi,cu puţine câmpii litorale şi fluviale • Clima caldă şi uscată în Iberia mediteraneană şi umedă în Iberia oceanică • Râurile cu vărsare în ocean au gurile tip estuar,largi şi adânci • Vegetaţia adaptată la secetă şi căldură: pădurea,maquisul şi gariga • Spaniolii şi portughezii-sunt popoare latine,de religie catolică • Spania şi Portugalia au contribuit la marile descoperiri geografice • Spania şi Portugalia- sunt state membre ale UE • State cu un turism şi potenţial turistic foarte dezvoltat(mai ales Spania)

 9. Peninsula Italică- Italia,San Marino,Vatican • Are forma asemănătoare unei cizme • Înconjurată de: M.Adriatică(est), M.Ionică(sud),M.Tireniană şi M.Ligurică(vest) • Insule mari: Sicilia şi Sardinia • Munţii înalţi şi tineri din nord(Alpii) străjuiesc o câmpie mănoasă(C.Padului) • Italia este singura ţară continentală din Europa care are vulcani activi • Clima,vegetaţia şi animalele sunt specifice Europei Mediteraneene • Are cea mai numeroasă populaţie din regiune,cu multe oraşe milionare • Italia este cel mai dezvoltat stat mediteranean,cu precădere nordul(sudul fiind mult mai slab dezvoltat-Mezzogiorno) • Italia ocupă locul I la măsline şi struguri de vin • Turismul foarte dezvoltat aduce mari venituri • Moştenirea culturală,vechea vatră de civilizaţie a Imperiului roman,Renaşterea artistică sunt prezente la tot pasul în Italia • Limba latină,religia (catolicismu)l, statul papal (Vaticanul) şi papalitatea, au jucat un mare rol în istoria creştinismului

 10. Peninsula Balcanică-Grecia,Bulgaria,Albania,Iugoslavia,Slovenia,Croaţia,Bosnia-Herţegovina şi Macedonia

 11. Spania-Cordoba,Barcelona,Sevilla,

 12. Italia – Pompei,Veneţia

 13. Italia – Florenţa,Torino, Milano,Veneţia

 14. Grecia –Delphi,San Siro,Paeste

More Related