Download
v rldsreligionerna n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Världsreligionerna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Världsreligionerna

Världsreligionerna

618 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Världsreligionerna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Världsreligionerna SYMBOLER

  2. KRISTENDOM • Symbol – Korset Påminner om Jesu död och uppståndelse runt år 0.

  3. ISLAM • Symbol -Halvmånen Står för Guds storhet och är islams symbol sedan 1400-talet.

  4. JUDENDOM • Symbol – Davidsstjärnan De sex uddarna står för att Gud härskar överallt och att han beskyddar Israel från alla sidor- alla väderstrecken

  5. HINDUISM • Symbol – AUM Symboliserar den hinduiska världssjälen och hela universum.

  6. BUDDISM • Symbol – hjulet Symbolisera hur människan ska leva.

  7. Övriga symboler • Kristendom Fisken, Krucifix • Islam Fatimas hand • Judendom Menorah • Hinduism Svastikkan • Buddism Buddha, Lotusblomma

  8. FATIMAS HAND - • Fatimas hand: Fatima var profeten Muhammeds dotter. Fatimas hand är en väldigt viktig symbol i den islamska religionen då främst bland shiamuslimer. Fatimas hand har 3 olika betydelser: • Att ge beskydd • Att hennes 5 fingrar symboliserar Muhammed, Fatima själv, och hennes 2 söner.• Att de 5 fingrarna symboliserar de fem grundpelarna som den islamska religionen bygger på:

  9. Halvmånen • När de osmanska turkarna intog Konstantinopel 1453 övertog de stadens symbol, halvmånen. De satte den på sin flagga och på moskéer, och sedan har halvmånen spridit sig till flaggor i andra muslimska länder. • Det sades att orsaken till varför muslimerna tog halvmånen som symbol var att när de besegrade vissa länder i väst, så hade kyrkorna ett kors högst uppe på toppen. Så muslimerna ersatte då korsen med dessa halvmånar, och på detta sätt så utspred sig symbolen • Nymånen/månskäraren: Står för gudomens storhet och är islams symbol sedan 1400-talet. Islam har en egen kalender där varje månad börjar först efter en nymåne. Därför är nymånen en symbol för hopp efter en lång tid av mörker.

  10. DAVID stjärnan • Några menar att på grund av att stjärnan är hoptvinnad så går den inte att separera på, precis som det judiska folket. • Några menar att den nedre delen av stjärnan pekar neråt mot den mänskliga världen och den övre delen pekar uppåt mot Gud. • Några andra menar att stjärnans tre sidor representerar de tre olika typer av judar som finns: Israel, Kohanim och Leviterna. • En fjärde teori har en mer praktisk förklaring; under Bar Kokhba-upproret (132-135 e.Kr.) utvecklades det en ny teknologi för att bygga sköldar vilken innebar att baksidan av skölden hade två trianglar som gick in i varandra och bildade ett hexagoniskt mönster som gjorde skölden mer hållbar och starkare än tidigare. • Ytterligare en teori är att traditionen säger att de sex uddarna står för att Gud härskar överallt och att han beskyddar Israel från alla sidor, det vill säga alla väderstrecken - nordväst, norr, nordost, sydost, syd och sydväst. Ytterligare tolkning är de olika fält som judestjärnan innehar och som motsvarar skapelseberättelsen : Gud skapade världen på 6 dagar och på den sjunde så vilade