Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mehanika tekočin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mehanika tekočin

Mehanika tekočin

272 Views Download Presentation
Download Presentation

Mehanika tekočin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eksperimentalna dinamika tekočin Teoretična dinamika tekočin Računalniška dinamika tekočin Mehanika tekočin Optimiranje in napovedovanje delovanja strojev in naprav • Kapljevine (voda, vino, mleko) • Plini (kisik, vodik, zrak)

 2. Uporaba CFD • določanje optimalnih oblik vozil (izračun koeficienta upora, koeficienta vzgona), • izračun toplotnih izgub (določitev potrebne debeline izolacije), • prenos snovi, • okoljevarstveni problemi, • procesi zgorevanja, • jedrska tehnika…

 3. Avtomobilska industrija

 4. Letalska industrija

 5. Ogrevanje hiše

 6. Radiator Analiza in optimiranje radiatorskega profila.

 7. Sušilni stroj Gorenje

 8. magnet guma NotranjostHZA Vrata g zrak g Hladilnik Gorenje Prostorski model Položaji računskih prerezov Opis tesnila Diskretizirano območje Prevod toplote Naravna konvekcija

 9. Avtomobilska lakirnica • Lakirna komora z vertikalnim vstopom zraka. • Avtomobili do 4 metre dolžine. • Porozni filter za filtriranje barvne megle. Vprašanje: • Ali prihaja v komori do večjih recirkulacijskih vrtincev? Hitrostno polje na simetrali in tlačno polje na avtomobilu Hitrosti v navpični smeri

 10. Sveča

 11. Mešalna posoda

 12. Mešanje s curkom • Želimo zmešati Premix z NaOCl v razmerju 2:1 • V prvem primeru dodajamo NaOCl v Premix (25 [s]) • V drugem primeru dodajamo Premix v NaOCl (50 [s]) • Hitrost dodajanja je 0,2 [m/s] • Skupni čas eksperimenta je 120 [s] • Posoda 1[m] x 1,5[m]; 2D izračun Premer 1,6 m Višina 3,2 m Vbrizgavanje do 720 s Celoten čas 1200 s

 13. Prosta površina v rezervoarju • velikost: 1,008 x 0,196 x 0,3 m • čas izračuna 80 ms • pojemek 305 m/s2 (pri 42 ms) • tlak merjen v (0,001;0,098;0,128) m

 14. Vrenje Mehurček 1 Mehurček 2 Fotografija mehurčkov Polje hitrosti okoli mehurčkov Kamera Laser Del eksperimentalne proge

 15. Onesnaževanje okolja

 16. Jedrska tehnika

 17. Zaključek • Povezava med eksperimentom, teorijo in računalništvom. • CFD: učinkovit način študija fizikalnih pojavov. • Vsestranska uporabnost.