1 / 6

Att jobba med deckare

Att jobba med deckare. Per Johansson Spånga gymnasium och Spånga grundskola. Lektionssyfte. Samarbete med lärare Deckargenren i litteraturen och några av de mest kända författarna och karaktärerna Orsaker till dess populäritet Form och komposition Stimulera till att läsa skönlitteratur .

dorjan
Télécharger la présentation

Att jobba med deckare

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Att jobba med deckare Per JohanssonSpånga gymnasium och Spånga grundskola Per Johansson, Bibmeet 14 mars 2013

  2. Lektionssyfte • Samarbete med lärare • Deckargenren i litteraturen och några av de mest kända författarna och karaktärerna • Orsaker till dess populäritet • Form och komposition • Stimulera till att läsa skönlitteratur Per Johansson, Bibmeet 14 mars 2013

  3. Genomförande • Pusseldeckare • Hårdkokt deckare • Polisroman • Psykologisk thriller • Spionroman • Historisk deckare • Barn- och ungdomsdeckare Per Johansson, Bibmeet 14 mars 2013

  4. Den klassiska detektivromanen • Pusseldeckare där själva mysteriet är i centrum – (låsta rum, listiga alibis, falska ledtrådar) • ”Fair play” doktinen - strikt formbunden/ inga ledtrådar får undanhållas läsaren • Privatdetektiv – ofta ”någon utöver det vanliga” • ”Watsonfigur” – bollplank för detektiven/vår identifikation • Liten sluten krets människor i mysiga ofta högre ståndsmiljöer • Ideologi: brottet bringar oreda i en ordnad värld; dess lösning återställer ordningen • Brottslingen är en bricka i ett spel Sir Arhur Conan Doyle (Sherlock Holmes) Agatha Christie (HerculePoirot/Miss Marple) Elisabeth George (kommisarieLynley) Boris Akunin (Fandorin) Per Johansson, Bibmeet 14 mars 2013

  5. Den hårdkokta detektivromanen • Pulp fiction (kiosklitteratur) • Gåtan är en bisak -lös komposition • Privatdetektiv - ”schabbig” men rättrådig • Trista miljöer -samhällets baksida • Politiska och sociala förtecken – ”ni däruppe/vi här nere” • Brutal ton och träffsäkra formuleringar • Samhällskritisk • Ideologi: samhället är kaos och brottet är en följd av detta; ordningen återställs inte även om brottet löses • Brottslingen är en produkt av samhället DashiellHammet (Sam Spade) Raymond Chandler (Phillip Marlow) Michael Connelly Dennis Lehane George P. Pelecanos (Derek StrangeochTerry Quinn) Robert B. Parker (Spenser) Per Johansson, Bibmeet 14 mars 2013

  6. Att jobba vidare • Högläsning ur 13 lektioner i brott • Skriva egna deckare:”deckare på minuten” • Läsa fritt vald deckare Per Johansson, Bibmeet 14 mars 2013

More Related