Download
opkr vning p fag p hold og nyt fakturalayout n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opkrævning på fag på hold og nyt fakturalayout PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opkrævning på fag på hold og nyt fakturalayout

Opkrævning på fag på hold og nyt fakturalayout

136 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Opkrævning på fag på hold og nyt fakturalayout

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Opkrævning på fag på hold og nyt fakturalayout v/ Jytte Michelsen

  2. Opkrævning på fag på hold- enten opkrævning på selve holdet- eller opkrævning på fag på holdDu får en advarselhvis du forsøger at oprette begge dele !- det er lige taget ud fordi der er fejl i forbindelse med sletning af elever – kommer senere igen !!

  3. Fakturalayout Fakturaer som udskrives på grundlag af D438 Opkrævning af elevbetalinger i Navision. • Teksten indrykkes – hold, elev og gebyr. • Eleverne kommer i alfabetisk orden efter efternavn: Holdets kort betegnelse og periode .Elevens navn, cpr.nr. ..Gebyrets tekst og Rate Faktura som udskrives på grundlag af D635 Individuelt betalingsgrundlag medtager oplysning om ’Kunde kontostreng’ som linie 3.

  4. Fakturalayout • Eksempel på faktura til en debitor for flere elever på holdet. • Indrykninger

  5. Fakturalayout • Eksempel på faktura til en debitor opkrævet som individuelt betalingsgrundlag • Kunde kontostreng

  6. HUSK: Hold øje med admsys.uni-c.dk her vil der komme besked når de 2 nævnte fejl er rettet: • Opkrævning kun på holdet eller opkrævning kun på fag-på-holdet • Sletning af elev på holdet efter opkrævning på fag-på-hold er sket

  7. Vejledninger:

  8. Spørgsmål??Du må også gerne vente med dine spørgsmål til sidst på dagen !