Download
finlandia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FINLANDIA PowerPoint Presentation

FINLANDIA

265 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FINLANDIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FINLANDIA Republika Finlandii jest państwem w Europie Północnej. Graniczy od zachodu ze Szwecją, od północy z Norwegią i od wschodu z Rosją. Od zachodu ma ponadto dostęp do Morza Bałtyckiego. Finlandia nie miała tradycji państwowych, gdyż od podboju w średniowieczu ludów fińskich była pod obcym – szwedzkim panowaniem, a następnie ponad 100 lat pod panowaniem rosyjskim. Dopiero po upadku władzy carskiej i odłączeniu od Rosji w 1917 powstała Finlandia, która dzisiaj jest członkiem Unii Europejskiej.

 2. Finlandia nie miała tradycji państwowych, gdyż od podboju w średniowieczu ludów fińskich była pod obcym – szwedzkim panowaniem, a następnie ponad 100 lat pod panowaniem rosyjskim. Dopiero po upadku władzy carskiej i odłączeniu od Rosji w 1917 powstała Finlandia, która dzisiaj jest członkiem Unii Europejskiej. Większość powierzchni kraju stanowią zachodnie i południowe granice Finlandii wyznaczają Zatoka Botnicka i Zatoka Fińska niziny z młodą rzeźbą polodowcową. Naturalne, pomiędzy którymi rozciąga się poprzecinane ciągami wzniesień morenowych Pojezierze Fińskie złożone z 60 tys. jezior. Jeziora zajmują 18,8 tys. km², bardzo liczne są bagna i torfowiska. W środkowej części kraju ukształtowanie terenu ma cechy południowych pojezierzy i leżących na północ wyżyn. Na północ od Koła Podbiegunowego rozciąga się Laponia Fińska, która stanowi przedgórze Gór Skandynawskich.

 3. POWIERZCHNIE • całkowita to : 338 145 km² z czego • ląd: 304 473 km² • woda: 33 672 km² • Powierzchnia lasów: 69% • Największe miasta to : • Helsinki: 577 928 • Espoo: 241 943 • Tampere: 209 756 • Najbardziej znane Lahti: 100 168 • Najwyższy punkt: Haltiatunturi – 1328 m n.p.m. • Najniższy punkt: Morze Bałtyckie – 0 m n.p.m. • Najdłuższa rzeka: Kemijoki – 550 km • Największe jezioro: Saimaa – 1377 km²

 4. FLAGA FINLANDII

 5. GODŁO FINLANDII

 6. STOLICĄ FINLANDII SĄ HELSINKI

 7. HELSINKI NOCĄ

 8. W całym kraju występuje 187 888 jezior JEZIORO NA PRZEDMIEŚCIACH LAHTI (BIAŁE NOCE)

 9. Z CZEGO POLACY ZNAJĄ FINLANDIĘ KOJARZYMY LUB POWINNIŚMY JĄ KOJARZYĆ Z : TOVE JANSSON (1911-2001), jedną z najbardziej znanych Finek na świecie, a do tego rodowita helsinka, to oczywiście szwedzko -języczna autorka niepowtarzalnej sagi o Muminkach, laureatką Medalu Hansa Christiana Andersena LAPONIĄ I RENIFERAMI – czyli krainą Świętego Mikołaja SAUNĄ FIŃSKĄ– nazwa „SAUNA” pochodzi z języka fińskiego i polega na zastosowaniu kontrastowych środków : ogrzewania w saunie i chłodzenia zimną wodą lub powietrzem. FIRMĄ NOKIA – producentem telefonii komórkowej FIRMĄ FAZER- producentem słodyczy m.in.. popularną u nas cukierkami DUMLE .

 10. EDUKACJA Fińscy uczniowie we wszystkich dziedzinach poza matematyką, w której byli drudzy, zajęli pierwsze miejsca na świecie. istnieje zakaz dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu: pochodzenia, stanu majątkowego rodziców itd.

 11. KLIMAT Południowa część Finlandii leży w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego przejściowego. Natomiast północ (w tym Fińska Laponia) jest w zakresie klimatu okołobiegunowego subpolarnego. Średnie temperatury lipca na południu wynoszą 17-18 °C i 14-15 °C. Długość okresu wegetacyjnego na południu wynosi 185-200 dni, na północy 120. Najwyższą temperaturę zanotowano w 1914 roku w Liperi, koło Joensuu i wynosiła ona 37,2 °C. Nieoficjalnie najniższa temperatura wystąpiła w Kaaresuvanto (–54 °C).

 12. HISTORIA W PIGUŁCE 98 r. n.e. – rzymski historyk Tacyt napisał o „Fenni”, ludziach północy. Była to pierwsza pisemna wzmianka o Lapończykach. • 1989 – Finlandia stała się członkiem Rady Europy. • 1992 – Finlandia zdecydowała się na wejście w struktury Unii Europejskiej. • 1994 – Finowie opowiedzieli się, w narodowym referendum, za przystąpieniem do UE. • 1995 – Finlandia stała się członkiem UE. • 1999 – przyjęto warunki wejścia do strefy euro. • 2000 – w marcu wprowadzona została nowa konstytucja

 13. ROZWÓJ GOSPODARCZY Finlandia była do XX wieku krajem zacofanym. Po II wojnie światowej gospodarka kraju była silnie związana z gospodarką Związku Radzieckiego. Z drugiej strony jednak Finlandia dzięki temu, a także dzięki sąsiedztwu Szwecji i Norwegii, stała się państwem socjalnym z prywatną własnością. Najbardziej znaną fińską firmą jest Nokia, która posiada 35% światowego rynku telefonii komórkowej (1. miejsce na świecie). Wydobywa się rudy miedzi, cynku, żelaza, chromu i niklu. Podstawowe gałęzie przemysłu, to przemysł: • drzewny i celulozowo-papierniczy, metalowy, maszynowy hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych.