Sprzęt pomiarowy firmy IOTech - PowerPoint PPT Presentation

sprz t pomiarowy firmy iotech n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sprzęt pomiarowy firmy IOTech PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sprzęt pomiarowy firmy IOTech

play fullscreen
1 / 54
Sprzęt pomiarowy firmy IOTech
203 Views
Download Presentation
drago
Download Presentation

Sprzęt pomiarowy firmy IOTech

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sprzęt pomiarowy firmy IOTech Prezentacja sprzętu pomiarowego firmy IOTech i oprogramowania DASYLab Elmark Automatyka Sp. z o.o. Cezary Kalista

 2. Sprzęt pomiarowy IOTech Plan prezentacji: • Systemy pomiarowe 1MHz, Ethernet • WaveBook • StrainBook • Systemy pomiarowe 200kHz, Ethernet • DaqBook • DaqLab • System pomiarowy LogBook • Moduły kondycjonujące DBK • Systemy pomiarowy PersonalDaq/3000 (1MHz, USB) • Oprogramowanie DASYLab • Systemy pomiarowe DSA 600

 3. Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516E - 16-bitowy przetwornik A/C, 1 MHz- 8 wejść różnicowych z możliwością rozszerzenia do 72- możliwość synchronizacji kilku urządzeń (do 288 kanałów pomiarowych)- próbkowanie i przesył danych do komputera PC z prędkością do 1 MHz- 16 wejść cyfrowych z możliwością synchronicznego skanowania z AI- możliwość podłączenia do 854 termopar (WBK40, DBK84)- cyfrowa kalibracja wszystkich kanałów- wyzwalanie programowe, analogowe, cyfrowe- możliwość taktowania sygnałem zewnętrznym- połączenie z komputerem PC przez interfejs Ethernet- zasilanie 10-30 VDC

 4. Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516E Oprogramowanie:- bezpłatne oprogramowanie WaveView do ustawień, akwizycji i wyświetlania wyników w czasie rzeczywistym- opcjonalnie eZ-Analyst - oprogramowanie do analizy widma w czasie rzeczywistym- wsparcie dla środowisk programistycznych Visual Studio i Visual Studio .NET- sterowniki dla: DASYLab, LabVIEW i MATLAB - WaveCal - oprogramowanie do kalibracji

 5. Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516E

 6. Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516E

 7. Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516E

 8. Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516E

 9. Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516

 10. Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516

 11. Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516

 12. Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516 – WaveView

 13. Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516 – WaveView 1) Włączanie/wyłączanie poszczególnych kanałów 2) Wskazuje stan w danym kanale przed akwizycją 3) Wybór zakresu 4) Nazwy poszczególnych kanałów 5) Auto-zerowanie 6) Opis dodatkowych cech 7) Informacje o konfiguracji systemu i parametrach akwizycji 8) Wizualizacja pomiaru 9) Zapisywanie danych w trybie rzeczywistym na dysk 10) Pokazuje pobrane dane przez eZ-PostView 11) Kalibracja mostków tensometrycznych (dla WBK16)

 14. Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516 – WaveView 1) Wewnętrzny/zewnętrzny zegar 2) Określa czas trwania pre/post trigerra 3) Określa częstotliwość próbkowania dla pre- i post- triggera 4) Określa tryb wyzwalania: natychmiastowy, ręczny, wielokanałowy, określony stan na wejściach cyfrowych, impuls

 15. Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516 – WaveView 1) Wyświetlanie w trybie ciągłym lub „single-shot” 2) Powiększanie/pomniejszanie 3) Nazwa kanału i pozycja kursora 4) Scroll 5) Autoskala- maksymalizowanie wykresu wzdłuż osi y 6) Definiowane przez użytkownika jednostki inżynieryjne 7) Włącza kursory

 16. Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516 – WaveView • Ustawienie pomiaru pojedynczego lub wielokrotnego z auto-inkrementacja nazwy pliku • Nazwa pliku, lokalizacja • Auto-inkrementacja nazwy pliku • Wybór formatu pliku: DADiSP, DASYLab, MATLAB, Snap-Master, ASCII/Excel, Universal File Format (UFF) 58A (ASCII), Universal File, Format (UFF) 58B (Binary), and .WAV

 17. Sprzęt pomiarowy IOTech WaveBook/516 – eZ-PostView

 18. Sprzęt pomiarowy IOTech StrainBook/616 - 8 kanałów z możliwością rozbudowy do 64- możliwość synchronizacji kilku systemów jeśli liczba kanałów >64- opcjonalnie moduły do pomiaru napięcia, temperatury, wibracji ...- komunikacja z komputerem przez Ethernet 10/100M- przetwornik A/C 1 MHz z SSH (Simultaneous Sample & Hold)- pomiary w układzie pełnego, pół lub ćwierć mostka- niezależnie programowany filtr dla każdego kanału pomiarowego- programowo regulowane napięcie wzbudzenia- cyfrowa kalibracja wszystkich kanałów, programowo ustawiany Shunt-Cal- zasilanie 10-30 VDC

 19. Sprzęt pomiarowy IOTech StrainBook/616 Oprogramowanie:- bezpłatne oprogramowanie WaveView do ustawień, akwizycji i wyświetlania wyników w czasie rzeczywistym- wsparcie dla środowisk programistycznych Visual Studio i Visual Studio .NET- sterowniki dla: DASYLab, LabVIEW i MATLAB

 20. Sprzęt pomiarowy IOTech StrainBook/616

 21. Sprzęt pomiarowy IOTech WBK – moduły kondycjonujące - sygnałów dynamiczne z IEEE 1451 TEDS - WBK 18- czujniki tensometryczne - WBK 16- programowalne filtry - WBK 11A, WBK 12A i WBK 13A- symultaniczne próbkowanie- WBK 11A i WBK 13A- enkoder kwadraturowy - WBK 17- pomiary częstotliwości - WBK 17- pomiary czujników termoparowych- WBK 40 i WBK 41- pomiary wysokiego napięcia - WBK 17, WBK 61 i WBK 62- pomiary sieci samochodowej - DBK 70

 22. Sprzęt pomiarowy IOTech DaqBook • Połączenie z komputerem przez Ethernet • Przetwornik A/C – 16bit/200kHz • Temperatura pracy od -30 st. C do +70 st. C • Zasilanie od 10 do 30VDC • 4 wyjścia analogowe (16bit / 100kHz) – modele /2001 i /2020 • Szeroki wybór modułów kondycjonujących DBK • W modelu /2020 panel do przyłączenia termopar, sygnałów napięciowych i wejście do pomiaru częstotliwości

 23. Sprzęt pomiarowy IOTech DaqBook – dostępne modele

 24. Sprzęt pomiarowy IOTech DaqBook - możliwość synchronizacji do 4 urządzeń

 25. Sprzęt pomiarowy IOTech DaqLab - połączenie z komputerem przez interfejs Ethernet 10/100 BaseT,- przetwornik A/C 200 kHz, 16-bitowy,- 8 wejść analogowych single-ended na terminalu zaciskowym,- maksymalnie do 128 wejść analogowych w systemie przy pomocy kart DBK,- cyfrowa kalibracja wszystkich kanałów,- opcjonalnie 4 wyjścia analogowe 100 kHz, 16 bitowe (tylko model 2001),- możliwość taktowania sygnałem wewnętrznym lub zewnętrznym,- 4 wejścia licznikowe 16 bitowe z możliwością połączenia w dwa 32 bitowe,- 6 we/wy cyfrowych na terminalu zaciskowym + 24 na złączu DB37,- wyzwalanie programowe lub sprzętowe sygnałem analogowym lub cyfrowym, - zasilanie 230 VAC.

 26. Sprzęt pomiarowy IOTech DaqLab Dostępne modele: - DaqLab/2001 - model wyposażony w 4 analogowe wyjścia, - DaqLab/2005 - model bez analogowych wyjść. Oprogramowanie- Bezpłatne oprogramowanie pomiarowe DaqView Out-of-the-Box- Sterowniki do Visual Studio, Visual Studio.NET, Visual C++, Visual Basic.NET- Sterowniki do DASYLab, MATLAB, LabVIEW- oprogramowanie do kalibracji DaqCal

 27. Sprzęt pomiarowy IOTech LogBook - przetwornik A/C 100 kHz, 16-bitowy- 8 wejść analogowych różnicowych lub 16 single-ended- 14 programowalnych zakresów pomiarowych do 20V- opcjonalnie 4 wyjścia analogowe, 16 bitowe- elastyczna architektura - umożliwia dołączenie ponad 400 kanałów I/O- wymiana kart PCMCIA bez przerywania pomiaru dzięki pamięci wewnętrznej- komunikacja z PC przez LPT, RS-232/422, karty PCMCIA lub modem - synchronicze lub asynchroniczne zbieranie danych ze wszystkich wejść- obsługa modemu umożliwia zdalną komunikację i pobieranie danych- panel operatorski umożliwia ręczną konfigurację i wyzwalanie pomiaru- bezpłatne oprogramowanie pomiarowe LogView do konfiguracji i pomiarów- zasialnie AC lub DC

 28. Sprzęt pomiarowy IOTech LogBook

 29. Sprzęt pomiarowy IOTech LogBook - tryby pracy

 30. Sprzęt pomiarowy IOTech DBK – moduły rozszerzeniowe i kondycjonujące DBK – moduły rozszerzeniowe i kondycjonujące

 31. Sprzęt pomiarowy IOTech DBK – moduły rozszerzeniowe i kondycjonujące DBK – moduły rozszerzeniowe i kondycjonujące

 32. Sprzęt pomiarowy IOTech DBK – moduły rozszerzeniowe i kondycjonujące DBK – moduły rozszerzeniowe i kondycjonujące

 33. Sprzęt pomiarowy IOTech PersonalDaq/3000 • 16 wejść analogowych przetwornik A/C 16-bitowy, 1-MHz- 24 cyfrowe linie I/O- 4 liczniki 32-bitowe/ quadrature encoder- do 4 wyjść analogowych - 1MHz, 16 bit • możliwość bezpośredniego podłączania termopar • synchroniczne skanowanie wejść/wyjść analogowych, cyfrowych i liczników- wygodne terminale zaciskowe w postaci wtyczek- wejścia napięciowe z możliwością podłączania termopar- możliwość zwiększenia ilości wejść analogowych do 64SE/32DE - moduł rozszerzeniowy PDQ-30

 34. Sprzęt pomiarowy IOTech PersonalDaq/3000 Oprogramowanie- Bezpłatne oprogramowanie pomiarowe DaqView Out-of-the-Box- Sterowniki do Visual Studio, Visual Studio.NET, Visual C++, Visual Basic.NET- Sterowniki do DASYLab, MATLAB, LabVIEW- Oprogramowanie do kalibracji DaqCal

 35. Sprzęt pomiarowy IOTech PersonalDaq/3000

 36. Sprzęt pomiarowy IOTech PersonalDaq/50 • Przetwornik A/C 22-bitowy (częstotliwość skanowania do 80Hz) • Komunikacja z komputerem PC poprzez USB 1.0 & 2.0 • Możliwość oddalenie do 5m od komputera PC • Niski pobór mocy – zasilanie z USB • Możliwość bezpośredniego podłączenia termopar • Optoizolacja 500V między komputerem a systemem • Programowalne zakresy pomiarowe od ±31 mV do ±20V • Rozbudowa do 80 kanałów pomiarowych (PDQ1, PDQ2) • Oprogramowanie Personal DaqView obsługuje do 100 modułów jednocześnie • - Cyfrowa kalibracja wejść

 37. Oprogramowanie Dasylab DASYLab • program pomiarowy niezależny od zastosowanego sprzętu • graficzne łączenie bloków funkcyjnych • łatwość tworzenia aplikacji pomiarowych, intuicyjna obsługa • ponad 100 różnych modułów (wejście, wyjście, moduły do analizy, prezentacja danych pomiarowych) • obsługa różnych interfejsów (PCI, Compact PCI, ISA, PCMCIA, zewnętrzne moduły pomiarowe dołączane do portu drukarkowego, RS-232/485, USB, Ethernet, GPIB, CAN) • wymiana danych pomiarowych z innymi aplikacjami przez DDE i OPC

 38. Oprogramowanie Dasylab • Acquisition Analog In/Out, Digital IO, Counter • Control Function Generator, PID, Switches, Slider, Action Module... • Display Scope, Chart, Analog, Digital, Bar Graph, List • Analysis Math, Statistics, Frequency Analysis,... • Documentation VITool

 39. Oprogramowanie Dasylab DASYLab - Worksheet Tworzenie aplikacji: -umieszczanie ikon na formatce -łączenie poszczególnych bloków

 40. Oprogramowanie Dasylab • 3 okienka do debagowania aplikacji

 41. Oprogramowanie Dasylab DASYLab - dialogi • łatwa konfiguracja poszczególnych bloków • bez konieczności programowania

 42. Oprogramowanie Dasylab DASYLab –wyświetlanie wyników

 43. Oprogramowanie Dasylab DASYLab- Layout Interfejs użytkownika

 44. Oprogramowanie Dasylab DASYLab – tworzenie raportów

 45. Oprogramowanie Dasylab • wysyłanie wiadomości e-mail przy pomocy modułu Action • możliwość załączenie pliku dzięki zmiennym globalnym

 46. Oprogramowanie Dasylab DASYLab - przykładowe aplikacje

 47. Oprogramowanie Dasylab DASYLab - przykładowe aplikacje

 48. Oprogramowanie Dasylab DASYLab - przykładowe aplikacje

 49. Systemy do pomiarów dynamicznych • Systemy pomiarowe • DSA 600 • ZonicBook/618E • Oprogramowanie • eZ-Analyst • eZ-TOMAS • eZ-Balance • eZ-NDT

 50. DSA 600 640 Series • 24 bitowy przetwornik Sigma Delta na każdym kanale • 4 wejścia +/- 10 Volt, 1 wyjście analogowe • Zakres analizowanych częstotliwości do 40 kHz • IEPE niezależnie dla każdego kanału • Wsparcie dla czujników TEDS • Filtr Anti-aliasing, 3 Pole, 360kHz • Total Harmonic Distortion -100 dB • dopasowanie fazowe : < 0.12 stopnia dla 1kHz • interfejs USB 2.0 lub Ethernet