Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMLI TEFTİŞLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMLI TEFTİŞLERİ

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMLI TEFTİŞLERİ

183 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMLI TEFTİŞLERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMLI TEFTİŞLERİ

 2. İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINA HER AN ULAŞAN DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR

 3. BAKANLIK TEŞKİLATINDAKİ YERİ

 4. İŞ TEFTİŞ KURULU İDARİ YAPISI

 5. İŞ TEFTİŞ KURULUNUN YENİ YAPISI

 6. GÖREVLERİMİZ İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BAKAN ADINA: Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme, soruşturma yapmak, gerekli önlemleri almak veya aldırmak. Kayıt dışı istihdamla mücadele etmek, sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek.

 7. GÖREVLERİMİZ Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çalışması yapmak, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, sektörel bazda ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemleri belirleyen Genel Değerlendirme Raporu hazırlamak. Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak.

 8. İŞ TEFTİŞİ NEDİR? • Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasının DEVLET tarafından İZLENMESİ, DENETLENMESİ ve TEFTİŞ EDİLMESİDİR.

 9. TEFTİŞ FAALİYETLERİ • İş Teftişi: Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıtdışılık, işsizlik, istihdam ve işgücü piyasası uygulamaları gibi çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak araştırma, inceleme ve denetlemeyi de kapsayan ve Devlet adına gerçekleştirilen teftiş faaliyetleri ile mevzuat ile verilen diğer teftiş faaliyetlerini ifade eder.

 10. İŞ TEFTİŞİNİN MİSYONU • Önceliklerin belirlenmesi, • Teftişlerin planlaması, programlaması ve uygulanması, • Bilinç artırma faaliyetleri (kampanyalar ve eğitimler) yürütülmesi.

 11. İŞ TEFTİŞİNİN MİSYONU • İş teftişi; gerek iş sağlığı ve güvenliği, gerekse işin yürütümü konularında, sosyal taraflar arasında köprü vazifesigörerek, çalışma barışına katkıda bulunmaktadır. • Ayrıca, çalışma hayatıyla ilgili İŞVERENLERİN, İŞÇİLERİN ve DİĞER İLGİLİLERİN bilinçlerinin artırılması ve çalışma hayatının getirdiği karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi için katalizör görevi görmektedir.

 12. İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR • Başkanlığımız teftiş yaklaşımını, tepkisel denetimlerden ziyade, önleyici denetimlere ağırlık verecek şekilde değiştirmiştir.

 13. İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR PROGRAMLI TEFTİŞLER Klasik teftiş anlayışı dışında Risk, alan veya sektör esaslı yapılan İlgili tüm sosyal tarafları kapsayan Eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren çözüm odaklı teftişlerdir.

 14. İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR ÖNLEYİCİ DENETİM ANLAYIŞI Teftişlerde noksanlık ve aykırılıklar tespit edilmesi halinde doğrudan idari para cezası uygulanması yerine; • Bunların işverence giderileceğinin beyan edilmesi, • Noksanlık ve aykırılıkların işverence uygun sürede giderilebileceğinin müfettişçe takdir edilmesi, Durumlarında teftişe ara verilerek, noksanlık ve aykırılıkların giderilmesi için işverene süre verilmesini öngörmektedir.

 15. İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR SOSYAL TARAFLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ Programlı teftişler, teftişlerin yürütüleceği sektörlerdeki işverenlerin, sendikaların, meslek odalarının, yerel yönetimlerin ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarının ve hatta basın yayın kuruluşlarının katılımı ile düzenlenen toplantılarla duyurularak başlamaktadır.

 16. İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR SOSYAL TARAFLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ Bu suretle o yıl içinde hangi sektörlerde teftiş yapılacağı ve teftişlerde hangi riskler üzerinde durulacağı konusunda ön bilgilendirme yapılarak, bir taraftan işverenlerin daha teftişlere başlanmadan kendi inisiyatifleri ile işyerlerindeki riskleri gidermeleri sağlanmaya çalışılmakta, diğer taraftan da işyerlerini mevzuata uygun hale getirmek için farklı kurum ve kuruluşlar arasında bir işbirliği ortamı yaratılmaktadır.

 17. İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ Teftiş programlarının uygulanmaya başlanmasından sonuçlanmasına kadar tüm aşamalarda sorunların tarafı olabilecek tüm kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek, onlarla sorunları ve çözüm önerilerini tartışma toplantıları düzenlenerek, işbirliği protokolleri yapılarak sorunların çözümüne tüm tarafların katkıda bulunması sağlanmaya çalışılmaktadır.

 18. İŞ TEFTİŞ SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER/YAKLAŞIMLAR YAYIN FAALİYETLERİ İşyerlerinde çalışan işçiler salt teftişler sırasında ya da düzenlenen eğitim toplantılarında değil, Kurul Başkanlığımızca hazırlanan ve işyerlerindeki riskleri ve alınması gereken önlemleri konu eden el kitapçıkları aracılığı ile de bilgilendirilmekte, söz konusu kitapçıklar eğitimler sırasında işçilere dağıtılmaktadır.

 19. İŞİN YÜRÜTÜMÜ PROGRAMLI TEFTİŞLERİ

 20. Liman İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Bşk: Adana Grup Başkanlığı Uygulanacak İller: Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve Zonguldak Öncelikli Riskler: Asıl işveren-alt işveren ilişkisi, çalışma süreleri, işçilik alacakları, yıllık ücretli izin, kayıt ve belge tutma yükümlülükleri, kayıtdışılık ve haksız rekabetin önlenmesi

 21. Dinlenme Tesislerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Bşk: Ankara Grup Başkanlığı Uygulanacak İller: Ankara, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Samsun, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon, Artvin Öncelikli Riskler: Kısmi süreli çalışma, çocuk, genç, yabancı ve engelli işçi istihdamı, çalışma süreleri, işçilik alacakları, yıllık ücretli izin, kayıt ve belge tutma yükümlülükleri, kayıtdışılık ve haksız rekabetin önlenmesi

 22. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Bşk: Ankara Grup Başkanlığı Uygulanacak İller:Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Samsun, Bursa, Adana Öncelikli Riskler: Çocuk, genç, yabancı, engelli ve kadın işçi istihdamı, çalışma süreleri, işçilik alacakları, yıllık ücretli izin, kayıtdışılık ve haksız rekabetin önlenmesi

 23. Kargo Hizmeti Veren Şirketlerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Bşk: Ankara Grup Başkanlığı Uygulanacak İller: Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Erzurum Samsun, Kocaeli, Konya Öncelikli Riskler: Çalışma süreleri, işçilik alacakları, yıllık ücretli izin, kayıt ve belge tutma yükümlülükleri, kayıtdışılık ve haksız rekabetin önlenmesi

 24. Restoran ve Hazır Yemek İmalatı Yapan İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Bşk: Ankara Grup Başkanlığı Uygulanacak İller: Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kocaeli, Antalya, Trabzon Öncelikli Riskler: Çocuk, genç, yabancı ve engelli işçi istihdamı, kısmi süreli çalışma, çalışma süreleri, işçilik alacakları, yıllık ücretli izin, kayıt ve belge tutma yükümlülükleri, kayıtdışılık ve haksız rekabetin önlenmesi

 25. Gübre ve Yem Sanayinde Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Bşk: Bursa Grup Başkanlığı Uygulanacak İller:Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karaman, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa,Mersin, Muğla, Tekirdağ, Sakarya, Samsun Öncelikli Riskler: Asıl işveren-alt işveren ilişkisi, çalışma süreleri, işçilik alacakları, yıllık ücretli izin, kayıt ve belge tutma yükümlülükleri, kayıtdışılık ve haksız rekabetin önlenmesi

 26. Tuğla ve Kiremit Fabrikalarında Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Bşk: Bursa Grup Başkanlığı Uygulanacak İller: Afyon, Ankara, Antalya, Burdur, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Samsun, Zonguldak, Bartın, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Şanlıurfa Öncelikli Riskler: Asıl işveren-alt işveren ilişkisi, çalışma süreleri, işçilik alacakları, yıllık ücretli izin, kayıt ve belge tutma yükümlülükleri, kayıtdışılık ve haksız rekabetin önlenmesi

 27. 50’den Fazla İşçi Çalıştıran Tarımsal İşletmelerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Bşk: İstanbul Grup Başkanlığı Uygulanacak İller: Edirne, Kırklareli, Gaziantep, Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Bursa, Samsun, Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon, Amasya, Manisa, Şanlıurfa, Antalya, Isparta, Afyon, Burdur, Konya, Karaman, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Adana, İçel, Tekirdağ Öncelikli Riskler: Çocuk, genç ve yabancı işçiler, mevsimlik işçilik, çalışma süreleri, işçilik alacakları, yıllık ücretli izin, kayıt ve belge tutma yükümlülükleri, kayıtdışılık ve haksız rekabetin önlenmesi

 28. Hazır Beton İmalatı Yapan İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Bşk: İzmir Grup Başkanlığı Uygulanacak İller: Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon, Uşak Öncelikli Riskler: Çalışma süreleri, işçilik alacakları, yıllık ücretli izin, kayıt ve belge tutma yükümlülükleri, kayıtdışılık ve haksız rekabetin önlenmesi

 29. Mermer İşleme Tesislerinde ve Mermer Ocaklarında Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Bşk: İzmir Grup Başkanlığı Uygulanacak İller: Adıyaman, Afyon, Amasya, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Isparta, Mersin, İzmir, Kütahya, Muğla, Sivas Öncelikli Riskler: Çalışma süreleri, işçilik alacakları, yıllık ücretli izin, kayıt ve belge tutma yükümlülükleri, kayıtdışılık ve haksız rekabetin önlenmesi

 30. İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişleri

 31. Mobilya Sektöründe İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Adana Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: Kayseri ve Bursa Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: • Makinelerin sebep olduğu kazalar • Yangın, parlama ve patlama • Acil durum planları • Tahliye planları Meslek hastalığı riskleri: • Mesleki bronşiyal astım • Kas iskelet rahatsızlıkları

 32. Tarım İşyerlerinde İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Adana Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: Bursa, Bolu, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mersin Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: • Makinelerin sebep olduğu kazalar • Taşıma sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan kazalar • Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi

 33. Tarım İşyerlerinde İSG Programlı Teftişi Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: • Yüksek bir yerden derin bir yere düşme • Yangın, parlama ve patlama • Acil durum planları • Tahliye planları

 34. Elektrikli Teçhizat İmalatında İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Ankara Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: Manisa,Kayseri, Bursa, Tekirdağ,Bolu Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: • Makinelerin sebep olduğu kazalar • Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi • Yangın, parlama ve patlama

 35. Elektrikli Teçhizat İmalatında İSG Programlı Teftişi Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: • Acil durum planları • Tahliye planları Meslek hastalığı riskleri: • Kurşun • Mesleki bronşiyal astım

 36. Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatında İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Ankara Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: İzmir, Denizli, Bursa, Samsun, Zonguldak, Kayseri, Bilecik Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: • Makinelerin sebep olduğu kazalar • Taşıma sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan kazalar • Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi

 37. Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatında İSG Programlı Teftişi Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: • Cismin sıkıştırması • Yüksek bir yerden derin bir yere düşme • Başka yerde sınıflandırılmamış düşen cisimlerin çarpması, devrilmesi • Yangın, parlama ve patlama • Acil durum planları • Tahliye planları

 38. Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatında İSG Programlı Teftişi Meslek hastalığı riskleri: • Silikoz • Kurşun • Kas iskelet rahatsızlıkları • Nitrogazlar • Mesleki bronşiyal astım

 39. Mineral Ürünlerin İmalatında İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Ankara Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: Denizli, Uşak,Muğla, Aydın,Kütahya,Kırklareli,Bilecik Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: • Makinelerin sebep olduğu kazalar • Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi • Başka yerde sınıflandırılmamış düşen cisimlerin çarpması, devrilmesi

 40. Mineral Ürünlerin İmalatında İSG Programlı Teftişi Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: • Yangın, parlama ve patlama • Acil durum planları • Tahliye planları Meslek hastalığı riskleri: • Silikoz – Kurşun – Arsenik ve bileşikleri • Kas iskelet rahatsızlıkları – Mesleki bronşiyal astım

 41. Patlayıcı Madde İmalatında İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Ankara Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: Tüm Türkiye Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: • Yangın, parlama ve patlama • Acil durum planları • Tahliye planları

 42. Kimyasal Ürünlerin İmalatında İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Ankara Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: İstanbul, İzmir,Kocaeli, Ankara,Konya,Gaziantep,Bursa, Adana,Tekirdağ Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: • Makinelerin sebep olduğu kazalar • Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi • Cismin sıkıştırması

 43. Kimyasal Ürünlerin İmalatında İSG Programlı Teftişi Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: • Yangın, parlama ve patlama • Acil durum planları • Tahliye planları

 44. Atık Su Arıtma Tesislerinde İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Ankara Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: Yalova, Bolu, Düzce, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, İzmir, Manisa, Mersin, Antalya, Trabzon, Çanakkale, Bursa, Kütahya, Muğla, Balıkesir. Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: • Kaza neticesinde zehirlenmeler • Zararlı maddelere solunum, sindirim veya cilt temasıyla maruz kalma • Kaymalar ve çökmeler

 45. Atık Su Arıtma Tesislerinde İSG Programlı Teftişi Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: • Taşıma sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan kazalar • Başka yerde sınıflandırılmamış düşen cisimlerin çarpması, devrilmesi • Yangın, parlama ve patlama • Acil durum planları • Tahliye planları

 46. Motorlu Kara Taşıtı İmalatında İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Bursa Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: İzmir, Manisa, Bursa, Sakarya, Kocaeli. Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: • Makinelerin sebep olduğu kazalar • Taşıma sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan kazalar • Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi

 47. Motorlu Kara Taşıtı İmalatında İSG Programlı Teftişi Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: • Cismin sıkıştırması • Göze veya vücudun doğal boşluklarına yabancı cısım kaçması • Yangın, parlama ve patlama • Acil durum planları • Tahliye planları

 48. Motorlu Kara Taşıtı İmalatında İSG Programlı Teftişi Meslek hastalığı riskleri: – Kurşun – Benzen • Kas iskelet rahatsızlıkları • Mesleki bronşiyal astım

 49. Kimyasal Gübre ve Azot Bileşiklerinin İmalatında İSG Programlı Teftişi Uygulayacak Grup Başkanlığı: Bursa Grup Başkanlığı Uygulama Alanı: Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Kütahya, Konya, İzmir, İstanbul, Samsun, Manisa, Osmaniye, Hatay. Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: • Makinelerin sebep olduğu kazalar • Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi • Cismin sıkıştırması

 50. Kimyasal Gübre ve Azot Bileşiklerinin İmalatında İSG Programlı Teftişi Belirlenen öncelikli iş kazası riskleri: • Yangın, parlama ve patlama • Acil durum planları • Tahliye planları