Download
sritis 4 pagalba mokiniui 4 5 2 t v glob j r pintoj vietimo politika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sritis - 4.Pagalba mokiniui 4.5.2 Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo politika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sritis - 4.Pagalba mokiniui 4.5.2 Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo politika

Sritis - 4.Pagalba mokiniui 4.5.2 Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo politika

240 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sritis - 4.Pagalba mokiniui 4.5.2 Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo politika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sritis - 4.Pagalba mokiniui4.5.2 Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo politika Loreta Praškevičienė Nomeda Kulikauskienė

 2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo politika

 3. Tyrimo metodai • Anketos 6 – 8kl., 1-3 gimnazinių klasių mokinių tėvams.

 4. Daugumai tėvų pakanka arba beveik pakanka informacijos apie gimnazijos veiklą

 5. Daugiau nei pusė tėvų bendrauja su mokytojais kai reikia

 6. Tėvų bendravimo būdai su mokykla

 7. Tėvai su klasių auklėtojais bendrauja tik reikalui esant

 8. Daugumai tėvų susirinkimų laikas yra patogus

 9. Tėvų komentarai • Atsakymas nr.1: turėtų būti bent po 17 val.Atsakymas nr.2: Per vėlai pranešama apie susirinkimus. Atsakymas nr.3: Susirinkimai 13 ar 14 val. visiškai netinkami. Tai tik pliusas mokyklai.Atsakymas nr.4: ne visada tinkamas, o visuotinių - absoliučiai visada netinkamasAtsakymas nr.5: Norėčiau, kad būtų organizuojami susirinkimai ne darbo metu,bet apie 18:00 val.Atsakymas nr.6: susirinkimai vyksta darbo laiku, nera galimybiu pokalbiams su kl. aukletojomisAtsakymas nr.7: netinkamas,bet tik dėl asmeninių priežasčiųAtsakymas nr.8: dirbantiems tevams laikas nera patogus

 10. Beveik visi 87% tėvų apie vaiko mokymąsi gauna laiku

 11. Absoliuti tėvų dauguma teigia, kad mokinių pasiekimų aptarimai organizuojami tinkamai

 12. Beveik visiems tėvams suteikiama aiški informacija apie vaiko gebėjimus ir tų gebėjimų plėtojimo galimybes mokymosi procese

 13. Dauguma tėvų (61 %) nurodė, kad yra informuoti apie pagalbos specialistus gimnazijoje.

 14. Daugiau nei pusė tėvų nurodė, kad juos tenkina dirbančių specialistų teikiama pagalba

 15. Tėvų komentarai • Atsakymas nr.1: Jei reiktų,pas mokyklos psichologę vaiko nesiųsčiau, nes mokytojai prie arbatos vėliau apkalba.Atsakymas nr.2: kadangi nežinau, tai negaliu vertinti, be to vaikas neproblematiškasAtsakymas nr.3: netenkina med. sesutės paslaugosAtsakymas nr.4: Neteko susidurti.Atsakymas nr.5: Dar neprireikėAtsakymas nr.6: niekada neteko kreiptis

 16. Tobulintinos sritys Išvados • Dauguma tėvų (60%-65%) teigia, kad tėvų švietimas vyksta sistemingai. Tai atitinka 3 lygį. • Beveik visiems tėvams (84%) laiku teikiama įvairiapusė ir išsami informacija. Jiems nuolat suteikiama informacija apie vaiko gebėjimus, pažangą, pasiekimus bei mokymosi spragas. Tai atitinka 4 lygį. • Daugiau nei pusei (60%) tėvų yra informuoti apie dirbančius gimnazijoje pagalbos specialistus ir daugumą tėvų 60% tenkinateikiamapagalbavaikui. Tai atitinka 3 lygį.

 17. Tobulintinos sritys • Tėvų susirinkimai per reti ir netinkamu laiku (pageidavimas po 17 val. ); tėvų ir auklėtojų bendravimas pageidaujamas po 17val. • Pagalbos specialistų ir tėvų nepakankami tiesioginiai kontaktai: kai kurie tėvai neturi nuomonės apie pagalbos specialistus ir jų teikiamas paslaugas, nes jų manymu, vaikai neproblematiški, bijo mokinių ir mokytojų apkalbų, šaipymosi. Tėvai nepakankamai suvokia apie pagalbos specialistų teikiamas paslaugas.