Download
r ntgen fluoreszcencia xrf n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RÖNTGEN FLUORESZCENCIA XRF PowerPoint Presentation
Download Presentation
RÖNTGEN FLUORESZCENCIA XRF

RÖNTGEN FLUORESZCENCIA XRF

196 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RÖNTGEN FLUORESZCENCIA XRF

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RÖNTGEN FLUORESZCENCIAXRF Irodalom: Modern Methods for Trace Element Determination

 2. Tartalom • Gerjesztési módok • Analizátorok • Detektorok • XRF mérőrendszerek főbb típusai • Analitikai jellemzők: LD interferenciák elemzések pontossága

 3. A Röntgen-sugárzás keletkezése X-sugárzás: 0,01 nm<λ<2 nm 0,6 keV<E<120 keV Karakterisztikus X: Belső e héjon e hiány Oka: ionizáló sugárzás E.C. konverziós e Stabilizálódás: X foton Auger e Fékezési X: e lassulása folytonos spektrum

 4. X-vonalak energiájának (E)rendszám(z)-összefüggése

 5. Gerjesztő források • Radioaktív izotóp: 125I, 55Fe XRF • Röntgen-cső XRF, TR XRF • Töltött részecskék: p+ PIXE • e- EPMA • Szinkroton sugárzás SR XRF A Röntgen-cső működési elve Target: Fe, Co, Cr, Cu, Mo, Ag, W, Pt, Au

 6. Analizátor I.:WD XRF Hullámhossz diszperzív XRF Speciális WD XRF berendezések Működési elve: Bragg diszperzió

 7. Analizátor II.: ED XRF Energia-diszperzív XRF: energiaszelektív detektorral (Si(Li)) és MCA-val Kisebb energia-felbontás Röntgen-cső zavaró háttere Egyszerűbb, olcsóbb

 8. Detektorok: szcintillációs – WD XRF gázionizációs – WD XRF félvezető – ED XRF • Adatfeldolgozás, spektrumértékelés önabszorpció öngerjesztés standard, belső standard, standard addíció

 9. Speciális XRF berendezések • TR XRF: totál-reflexiós XRF Teljes visszaverődés szöge alatt beérkező gerjesztő X maximálisan gerjeszti a vékony mintát Nagy érzékenység: nincs folytonos X háttér nincs önabszorpció nincs jelentős mátrix hatás LD: 2-10 pg 20-200 ppt

 10. 2.Szinkroton sugárzással gerjesztett XRF: SR XRF Szinkroton sugárzás: Foton (u.v. + X) e- vagy e+ gyorsítóban körpályán mozog →foton SR: nagy intenzitás polarizált természetes módon kollimált Érzékeny LD: 10-12 – 10-10 g

 11. 3. Proton indukált XRF: PIXE Működési elv protonok gyorsítóban állíthatók elő. Kis z-ú elemek p-okkal jobban gerjesztődnek, mint X gerjesztésnél Háttér forrása: - Fékezési X (nem szórt X) - Prompt gamma: (p,γ), (p,pγ)