Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Еколог і чний проект учнів 9 класу Черкаської спеціалізованої школи №3 Бутенко Ірини PowerPoint Presentation
Download Presentation
Еколог і чний проект учнів 9 класу Черкаської спеціалізованої школи №3 Бутенко Ірини

Еколог і чний проект учнів 9 класу Черкаської спеціалізованої школи №3 Бутенко Ірини

332 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Еколог і чний проект учнів 9 класу Черкаської спеціалізованої школи №3 Бутенко Ірини

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Біоіндикація якості води річки Золотоношки за макрофітами та макрозообентосом Екологічний проект учнів 9 класу Черкаської спеціалізованої школи №3 Бутенко Ірини Марченко Юлії Науковий керівник: Довгаль Людмила Володимирівна, вчитель біології Черкаської спеціалізованої школи №3, вчитель-методист

 2. Актуальність роботи За даними Міністерства навколишнього природного середовища річка Золотоношка з 2009 року знаходиться у стані екологічного лиха • За водними ресурсами Україна належить до недостатньо забезпечених держав; • 60% водних ресурсів формують малі річки

 3. Мета дослідження - Здійснити моніторинг стану якості води за методом Майєра, Вудівісса та модифікованим індексом Майєра для макрофітів; - Провести хімічний аналіз води; - Порівняти хімічний аналіз із методами біоіндикації. Дослідити якість води річки Золотоношка методом біоіндикаціїза макрофітами та макрозообентосом Завдання дослідження:

 4. Наукова новизна роботи :метод біоіндикації дана ділянка річки досліджувалась уперше. Практичне значення :ширше впровадження доступнішого та дешевшого методу в порівнянні з хімічним аналізом води. Об'єкт дослідження:ділянка річки Золотоношка на території Державного ботанічного пам'ятника природи місцевого значення «Насадження верби» 1983 року

 5. Модифікований індекс Майєра за червень – серпень

 6. Частота трапляння макрофітів та загальнийступіньзабруднення за макрофітами: червень серпень липень

 7. Статистичне оцінювання достовірності різниці між загальними ступемями забруднення в червні - серпні 2011 року

 8. Визначення індексу Майєра

 9. Визначення індексу Майєра Формула:S= X×3+Y× 2+ Z×1 • більше 22 балів— вода першого класу якості (водойма особливо чиста, олігосапробна зона); • 17-21 балів— вода другого класу якості (водойма чиста, олігосапробна зона); • 11-16 — вода третього класу якості (водойма помірно забруднена, β-мезосапробна зона); • менше 11— четвертий-п’ятий класи якості (водойма брудна, α-мезосапробна або полісапробна зони).

 10. Таблиця визначення якості води за ТВІ

 11. Проби за червень-серпень

 12. Зміни індексу Майєра та біотичного індекса Трента за період дослідження: Індекс Майєра Біотичний індекс Трента

 13. Коофіцієнт Жакарра a– чило видів на ділянці при першому дослілженні. b– число видів на ділянці при другому дослідженні с– число загальних видів при першому та другому дослідженнях

 14. Комплексний хімічний аналіз

 15. Висновки: • Модифікований для макрофітів індекс Майєра становив 10 - IV клас якості води. • Показник загального ступення забруднення відповідає IV класу якості. • Індекс Майєра для макрозообентосу змінювався від 7 до 9, біотичний індекс Трента становив 4, що відповідає IV класу якості. • Коефіцієнт Жакарра змінювався 3 81 до 100%, що свідчить про високий рівень подбності. • Хімічний аналіз води підствердив достовірність методів біоіндикації.