Download
balkanski ratovi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Balkanski ratovi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Balkanski ratovi

Balkanski ratovi

224 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Balkanski ratovi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Balkanski ratovi

 2. Balkan početkom 20.veka • Početkom 20.veka Tursko carstvo je u ozbiljnoj krizi • To se negativno odražavalo na položaj hrišćanskog stanovništva • Balkanske države su imale dve grupe ciljeva: • Nacionalno-oslobodilačke • Balkanske države su smatrale da od Turske moraju biti oslobodjene sve teritorije, koje su ulazile u sastav njihovih srednjevekovnih država • To je praktično značilo proterivanje Turske sa Balkana

 3. Strateške • Srbija je tražila izlaz na more • Bugarska je imala pretenzije na Vardarsku dolinu i prostor Makedonije • Grčka je težila osvajanju Soluna i Trakije • Crna Gora je težila zauzimanju Skadra i širenju na sever i istok

 4. Stav evropskih sila • Posmatraju krizu na Balkanu kao deo “istočnog pitanja” • Velike sile su bile protiv otvaranja krize na Balkanu, plašeći se njenog pretvaranja u opšteevropski rat • Austrougarska i Nemačka su jačanje balkanskih država smatrale jačanjem ruskih interesa na Balkanu

 5. Suparništva balkanskih država • Najspornije je bilo pitanje Makedonije • Na prostoru Makedonije postoje tri regije: Pirinska Makedonija (u sastavu Bugarske), Egejska Makedonija (u sastavu Grčke) i Vardarska Makedonija (u sastavu BJRM) • Na ovom prostoru živelo je slovensko stanovništvo sa još neizgradjenom nacionalnom svešću • Bugarska, Srbija i Grčka su nacionalnom propagandom nastojale da pridobiju lokalno stanovništvo

 6. Stvaranje balkanskog saveza • Rad na stvaranju saveza ubrzan je nakon italijansko-turskog rata iz 1911, vodjenog u severnoj Africi i Sredozemlju • Osnovu saveza činio je srpsko-bugarski sporazum, pregovori su zbog spornih pitanja trajali nekoliko meseci • Zalaganjem predsednika vlada Milovana Milovanovića i Ivana Gešova u proleće 1912.god. sklopljen je savez • Sporazumom nije u potpunosti definisana podela teritorija, ali je dogovoreno posredovanje ruskog cara u slučaju spora • U savez su se zatim uključile Crna Gora i Grčka

 7. Podela Makedonije

 8. I balkanski rat • Počeo je u jesen 1912.god. • Srpska vojska je bila dobro pripremljena za rat, sa oko 400.000 ljudi • Načelnik generalštaba bio je Radomir Putnik, koji je za uspehe u ovom ratu dobio čin vojvode • Komandanti tri armije bili su: 1.prestolonaslednik Aleksandar Karadjordjević • 2. Stepa Stepanović • 3. Božidar Janković

 9. Srpska vrhovna komanda-Skoplje 1912.god.

 10. Ratne operacije • Krajem oktobra 1912.god. srpska vojska (1.armija) je odnela pobedu nad glavninom turske vojske kod Kumanova • Zatim je oslobodila Skoplje • Sredinom novembra Turci su pobedjeni kod Bitolja

 11. Turski vojnici kod Kumanova

 12. Vojvoda Radomir Putnik (1847-1917)

 13. Istovremeno 3.armija je oslobodila Kosovo i preko severne Albanije izašla na jadransku obalu • Bugari su odneli nekoliko pobeda, ali nisu uspeli da zauzmu Jedrene • Grci su zauzeli Solun • Crnogorsko napredovanje bilo je zaustavljeno kod Skadra

 14. Konferencija u Londonu • Krajem 1912.god. potpisano je primirje i velike sile su organizovale konferenciju u Londonu • Austrougarska je nastojala da umanji dobitke Srbije i spreči njeno jačanje • Krajem novembra 1912.god. u Valoni je proglašeno stvaranje nezavisne albanske države, što je značilo da Srbija neće dobiti izlaz na more

 15. Nastavak rata • Ratne operacije nastavljene su početkom 1913.god. • Bugari su, uz pomoć delova 2.srpske armije konačno osvojili Jedrene • Grci su zauzeli Janjinu • Uz ogromne gubitke, Crnogorci su aprila 1913.god. zauzeli Skadar • Austrougarska je izvršila dodatni pritisak na Srbiju i Crnu Goru • Srbija je bila prinudjena da povuče vojsku sa jadranske obale, dok je Crna Gora morala da napusti Skadar, koji je voljom velikih sila prepušten Albaniji

 16. Londonski mir • I balkanski rat okončan je mirom u Londonu, maja 1913.god. • Turska je izgubila sve teritorije na Balkanu, osim Carigrada • Grčka je dobila Solun, Krit i ostrva u Egejskom moru • Srbija je oslobodila Kosovo i deo Raške oblasti (Sandžak),ali nije dobila izlaz na more • Crna Gora je dobila deo Raške oblasti i Metohiju, ali nisu dobili Skadar • Nad Albanijom je uveden medjunarodni protektorat • Kao sporno pitanje, ostalo je pitanje Makedonije

 17. II balkanski rat • Srbija je pod pritiskom Austrougarske morala da se povuče sa jadranske obale i tako je ostala bez ekonomski i strateški bitnog izlaza na more • Za to kompenzaciju traži teritorije u Vardarskoj Makedoniji • Bugarska je za sebe zahtevala te teritorije, u skladu sa ugovorom iz 1912.god. • Istovremeno došlo je do spora Bugarske i Grčke oko Soluna i Trakije

 18. U Bugarskoj je sve više jačala ratoborna struja, podstaknuta od strane Austrougarske • II balkanski rat počeo je napadom bugarske vojske na srpsku vojsku na Bregalnici, krajem juna 1913.god. • Srpska vojska odnela je veliku pobedu • U rat ulaze i Grčka, Rumunija i Turska • Rumuni osvajaju Dobrudžu, dok Turska ponovo osvaja Jedrene

 19. Bitka na Bregalnici 29-30.jun 1913

 20. Mir u Bukureštu • II balkanski rat okončan je mirom u Bukureštu 1913.god. • Srbija je ovim mirom dobila istočni deo Vardarske Makedonije, uključujući gradove Ohrid, Bitolj, Štip, Kočane • Grčkoj je pripala Egejska Makedonija i deo Trakije • Rumunija je dobila južnu Dobrudžu • Turskoj je vraćeno Jedrene • Bugarskoj je ostavljena Pirinska Makedonija