Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PAÜSEM FİZİKİ DURUM PowerPoint Presentation
Download Presentation
PAÜSEM FİZİKİ DURUM

PAÜSEM FİZİKİ DURUM

286 Views Download Presentation
Download Presentation

PAÜSEM FİZİKİ DURUM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PAÜSEM FİZİKİ DURUM Müdürlüğümüz Denizli Yükseköğretim Vakfının Çaybaşı Mah.Mimar Sinan Cad.No:3 1120 mt2 Hizmet Binasında hizmet vermektedir. Müdürlüğümüze, binanın bodrum katı 2,3,4,5. katları ve 6.katın 3 odası tahsis edilmiştir. Tahsis edilen katlarda 2 kat idari bölüm, 3 kat da bilgisayar laboratuarları, 4 ve 5. katlar da derslikler ve 6.kat da dinlenme odaları ve depo bulunmaktadır.

 2. PAÜSEM İNSAN KAYNAKLARI

 3. PAÜSEM – UZMANLIK EĞİTİMLERİ 2008 – 2009 – 2010 (Tamamlanan Eğitimler) İKY : İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı Dış Ticaret: Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlık Sertifika Programı Klinik Eğitimi: Klinik Eğitimde Sertifika Programı * Son 3 yılda Uzmanlık Eğitimlerine Katılan Kursiyer Sayısı : 353

 4. PAÜSEM – UZMANLIK EĞİTİMLERİ 2011 (Devam Eden Eğitimler)

 5. PAÜSEM ERASMUS YABANCI DİL PROGRAMLARI 2008 – 2009 – 2010 (Tamamlanan Eğitimler) *Son 3 Yılda Erasmus Yabancı Dil Programına Katılan Kursiyer Sayısı : 507

 6. PAÜSEM ERASMUS YABANCI DİL PROGRAMLARI 2011 (Devam Eden Eğitimler)

 7. PAÜSEM YABANCI DİL EĞİTİMLERİ 2008 – 2009 – 2010 (Tamamlanan Eğitimler) Akademik O.K.Y : Akademik Okuma-Konuşma-Yazma * Son 3 Yılda Yabancı Dil Eğitimlerine Katılan Kursiyer Sayısı : 233

 8. PAÜSEM YABANCI DİL EĞİTİMLERİ 2011 (Tamamlanan Eğitimler)

 9. PAÜSEM – İŞKUR PROJELERİ2008 – 2009 – 2010 (Tamamlanan Eğitimler) * Son 3 yılda İŞKUR Eğitimlerine Katılan Kursiyer Sayısı : 620

 10. PAÜSEM – İŞKUR PROJELERİ (2011 Devam Eden Eğitimler)

 11. PAÜSEM – BİLİŞİM EĞİTİMLERİ 2008 – 2009 – 2010 (Tamamlanan Eğitimler) * Son 3 yılda Bilişim Kurslarına Katılan Kursiyer Sayısı : 315

 12. PAÜSEM – BİLİŞİM EĞİTİMLERİ 2011 (Tamamlanan Eğitimler)

 13. PAÜSEM SINAVLARA HAZIRLIK EĞİTİMLERİ 2008 – 2009 – 2010 (Tamamlanan Eğitimler) * Son 3 Yılda Sınavlara Hazırlık Kursuna Katılan Kursiyer Sayısı : 473 ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı DGS: Dikey Geçiş Sınavı KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavı

 14. PAÜSEM SINAVLARA HAZIRLIK EĞİTİMLERİ 2011 (Tamamlanan Eğitimler)

 15. PAÜSEM ÇEVİRİ HİZMETLERİ • Müdürlüğümüzce İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Japonca dillerinde ücret karşılığında çeviri hizmeti verilmektedir.

 16. TÜRKİYE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ KONSEYİ • TÜSEM • Ortadoğu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Başkanlığında (ODTÜSEM) Ankara’da 17 Aralık 2010 tarihinde yapılan Türkiye Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) Konsey toplantısında TÜSEM Yönergesi kabul edilmiş ve Konsey Yürütme Kurulu oluşturulmuştur. Konsey çalışmaları kapsamında çalışma grupları ve komiteler oluşturulmuştur. • Oluşturulan çalışma grupları ve komitelerden; • Sürekli Eğitim Merkezleri ile ilgili Kuruluşlarla İşbirliği Koordinasyon Kuruluna • (İŞKUR-MEB-YÖK-ÜAK- Mesleki Yeterlilik Kurulu) • 2.Eğitim Komitesine • PAÜSEM’in üyeliği sağlanmıştır. • Türkiye Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi Yürütme Kurulu Genel Sekreterinin çağrısıyla 7-8 Haziran 2011 tarihinde Ankara’da, Ortadoğu Üniversitesi ODTÜSEM’in ev sahipliğinde; PAÜSEM’in de katılacağı, TÜSEM Konsey Toplantısı ve Value Projesi Toplantısı yapılacaktır. Value Projesi Toplantısında; yaşam boyu öğrenme, yetişkin eğitimi ve sürekli eğitim ile ilgili çalıştaylar yapılacaktır.

 17. ÖĞRETİM ELEMANLARININ DIŞARIDA GÖREVLENDİRİLMELERİ 2547 sayılı Yükseköğretim kanunun Üniversitelerin Uygulama Alanına Yardımı başlıklı 37.Maddesine istinaden yapılan görevlendirmeler (Sözleşmeler) Rektörlük Makamından onay alınarak Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

 18. HEDEFLERİMİZ • Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlarının Üniversitemizden danışmanlık taleplerinin Merkezimiz tarafından koordinasyonunun sağlanmasında; PAÜSEM Danışman Havuzunun oluşturulması • İlimizdeki kamu ve özel kuruluş çalışanlarına yönelik, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimlerinin verilmesi • Üniversitemiz Hastanesi ile işbirliği içerisinde, İlimizdeki kamu ve özel kuruluş çalışanlarına yönelik İlk Yardım eğitimlerinin verilmesi • Üniversitemiz Yeni Hastanenin insan kaynakları için ihtiyaç duyulduğunda hizmet-içi eğitimlerinin, mesleki yeterlik eğitimlerinin verilmesi • PAÜSEM’in yerel ve ulusal düzeydeki paydaşlarıyla olan etkililiğini artırmak için mail zincirinin kuvvetlendirilmesi; bu kapsamda Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ile iletişimin üst düzeye çıkarılması