Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Пријави своје омиљено заштићено природно добро . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Пријави своје омиљено заштићено природно добро .

Пријави своје омиљено заштићено природно добро .

159 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Пријави своје омиљено заштићено природно добро .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Да ли желиш да учествујеш авантури "Потрага за београдским благом"? Пријави се за један од предвиђених обилазака: 1) Лесни профил "Широка стаза", Велико Ратно Острво (ВРО) и станиште малих вранаца (шпиц Аде Циганлије).2) Велико Ратно Острво (ВРО)3) Земунски парк и Дунав са Куле на Гардошу4) Арборетум шумарског факултета ГрадБеоград – Секретаријатзазаштитуживотнесрединејеподржаопројекат "Потрагазаприроднимбеоградскимблагом" Удружења "ЕколошкипокретЗемун". Пријависвојеомиљенозаштићеноприроднодобро. Пријависвојеомиљеноприроднодобро у Београдукојејошнијезаштићено. Набројбар 5 природнихдобара, и стећићешправодаучествујеш у правој БЕОГРАДСКОЈ АВАНТУРИ у потразиза НАЈБОЉИМ БЕОГРАДСКИМ ПРИРОДНИМ БЛАГОМ!!! Својеодговорепошаљинаwww.lagumica.org.rsилинаekopokret.zemun@gmail.comсаименом и контактом. У рокуод 48h добићешпотврду о пријавизаучешће у ПОТРАЗИ ЗА БЕОГРАДСКИМ ПРИРОДНИМ БЛАГОМ.