Download
men hva med distriktsmannen hvem er han n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Men hva med distriktsmannen, hvem er han? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Men hva med distriktsmannen, hvem er han?

Men hva med distriktsmannen, hvem er han?

161 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Men hva med distriktsmannen, hvem er han?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Men hva med distriktsmannen, hvem er han? Lindis Sloan, Rådgiver Kirkenes, 26. august 2009

 2. KUN senter for kunnskap og likestilling, Steigen. Regionalt senter for likestilling og mangfold Dekker 136 kommuner 881 400 innbyggere 28 byer

 3. 19 kommuner 72 600 innbyggere Kautokeino: Snittinntekt menn 223 000  kvinner 233 100

 4. http://www.fifo.no/finnstat/befolkning/fig/b_endring_fig.htm

 5. ”Regionale sentra” (Hammerfest, Alta, Vads og Sør-Varanger) Kyst Øst (Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp) Kyst Vest (Vardø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Båtsfjord) Innlandet (Guovdageiadnu - Kautokeino, Porsanger, Kárásjohka - Karasjok, Deatnu - Tana og Unjárga – Nesseby

 6. Fraflytningsspøkelset? Regionale sentra Kyst Vest Kyst Øst Innland Store regionale variasjoner. Faktisk realitet – kommunestørrelse stor betydning for tjenestetilbud og kommuneøkonomi Diskursivt sterkt

 7. Arbeidsmarkedet

 8. Arbeidsmarkedet 2

 9. Arbeidsmarkedet 3

 10. Arbeidsmarkedet 4

 11. Utdanning 1970 – 2009 stor økning av utdanningsnivå i fylket (og landet) Kvinnene dominerer stort på Universitets- og høgskoleutdannelser kortere enn 4 år – tilnærmet dobbelt så mange som mennene. Menn dominerer på Universitets- og høgskoleutdannelser over 4 år, ca dobbelt så mange som kvinnene. Utdanningsnivået gjennomgående lavest Kyst Øst og Kyst Vest, men også i de Regionale Sentra har 75% av mennene og 60% av kvinnene over 16 år grunnskole eller videregående som høyeste utdanning. Region Innland: Kvinnenes utdannningsnivå høyere enn i befolkningen nasjonalt.

 12. Foto: Kato Nykvist

 13. Partnervalg

 14. Takk for oppmerksomheten