Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Коваленко В.О., PowerPoint Presentation
Download Presentation
Коваленко В.О.,

Коваленко В.О.,

192 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Коваленко В.О.,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Про загальні підходи до формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2014/2015 навчальний рік Коваленко В.О., головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

 2. Лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 “Про навчальні планизагальноосвітніх навчальних закладів та структуру 204/2015 навчального року”

 3. Робочі навчальні плани на 2014/2015 навчальний рік складаються: Увага!!! для 1-3-х класів - наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572: 1-3 класи – мистецтво (музичне мистецтво, образотворче мистецтво); - природознавство; - іноземна мова; 2-3 класи - літературне читання; - інформатика; - Я у світі.

 4. Робочі навчальні плани на 2014/2015 навчальний рік складаються: для 5-6-х класів - наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014№ 664: 5-6 класи– інформатика; - 8 нових додатків Типових навчальних планів (з них 4 для вечірніх (змінних) шкіл, вечірніх (заочних класів); - вивчення другої іноземної мови необов’язкове (за бажанням учнів і батьків); - Типовий навчальний план із вивченням етики чи курсів духовно-морального спрямування.

 5. Робочі навчальні плани на 2014/2015 навчальний рік складаються: • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657: 10-11 класи – збільшення годин на курс “Захист Вітчизни” (1,5 години).

 6. для 4-х класів– за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682; • для 7-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; для спеціалізованих шкіл (класів), з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій, ліцеїв, колегіумів: • 5-6 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664 (додаток 8); • 7-9 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; • 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загально-освітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834,зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;

 7. для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: • 1-3 класи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 (додатки 4-5); • 4 клас – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 № 182 чи Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682 (додаток 4); • 5-6 класи - за Типовими навчальними планами загально-освітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664 (додаток 3); • 7-9 класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 № 182; • 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014№ 657 (додаток 19);

 8. для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу: • 1-3 класи - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 (додатки 6-7); • 4 клас – за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН України від 13.05.2005 № 291, з урахуванням змін в розподілі навчального часу та загальної кількості годин, визначених Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН України від 29.11.2005 № 682); • 5-6 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664 (додатки 6-7); • 7-9 класи – за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН України від 13.05.2005 № 291; • 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додатки 21 та 22);

 9. для 8-9-х класівзагальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 23.05.2012 № 616: за умови поглибленого вивчення з 8-го класу: - української мови; - української літератури; - світової літератури; - математики (алгебри та геометрії); - фізики; - інформатики; - хімії; - біології; - географії.

 10. для білінгвальних класів: • 5-6 класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664 • 7-9 класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 07.07.2009 № 626; • 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 20);

 11. для вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл: • 5-6 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664 (додатки 14-17); • 7-9 класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66(додатки 20, 21); • 10-11 (12) класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додатки 24, 25);

 12. 7-9 класизагальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин з вивченням двох іноземних мов можуть користуватися варіантами навчальних планів, доведеними до місцевих органів управління освітою та навчальних закладів листом МОН України від 14.06.2005 № 1/9-321. • У разі вивчення двох мов національних меншин (замість другої іноземної мови планується мова національної меншини);для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 15).

 13. Для закладів, що працюють в режимі «повного дня», окремо додаються таблиці розподілу навчального часу, передбаченого на додаткове опрацювання навчальних дисциплін у другій половині дня

 14. ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖЕНО Засновник, Директор Департаменту науки і голова піклувальної освіти Харківської обласної ради державної адміністрації ______________ А.В. Бабічев“______”_____________2014 року М.П. ПОГОДЖЕНОДиректор Департаменту освіти Харківської міської ради ______________О.І. Деменко“______”____________2014 року М.П. ПОГОДЖЕНОНачальник управління________РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Харківського приватного навчально-виховного комплексу “Аврора” Харківської області на 2014/2015 навчальний рік

 15. Пояснювальна записка до робочого навчального плану____ загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ____ районної ради Харківської області на 2014/2015 навчальний рік І. Загальні засади 1. Зазначити основні нормативні документи, відповідно до яких здійснюється планування (Закони України, постанови Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України, Державні стандарти освіти, Концепції, накази та листи Міністерства освіти і науки України, накази Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації). 2. Визначити, за якими Типовими навчальними планами здійснюється діяльність: у початкових класах: 1-3-х класах – наказ, додаток; 4-му класі – наказ, додаток; в основній школі: 5-6-х класах – наказ, додаток; 7-9-х класах – наказ, додаток;

 16. у старшій школі (10-11-х класах) – наказ, додаток; у 5-10 класах (вечірніх (заочних)) – наказ, додаток; у 10-12 класах (вечірніх (заочних)) – наказ, додаток. 3. Зазначити, в яких класах здійснюється допрофільне та профільне навчання (конкретно клас – профіль). 4. Указати мову навчання.ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предмет1. Виконання Державного стандарту освіти (забезпечення викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами).2. Регламентувати зміни 15% інваріантної складової у 5-11-х класах (для класів з поглибленим вивченням окремих предметів).3. Аргументувати розподіл годин варіативної складової. Визначити спрямування та кількість цих годин по кожному класу, за потребою – організацію міжкласних факультативів у паралелі.

 17. 4. Визначити варіативні модулі з трудового навчання, технологій, фізичної культури.5. Зазначити, як викладатимуться години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин (0,5; 1,5; 2,5; 3,5…) за семестрами.6. Дотримання вимог наказів Міністерства освіти і науки України про поділ класу на групи при вивченні окремих навчальних предметів.ІІІ. Структура навчального року1. Початок і закінчення навчального року.2. Поділ на семестри.3. Орієнтовні канікули.4. Проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х, 12-х вечірніх (заочних) класів (нормативні документи).5. Режим роботи навчального закладу. На останній сторінці пояснювальної записки, сторінках-додатках проставляється підпис керівника навчального закладу та печатка.

 18. Додаток 1, складений відповідно до додатку 2 Типових навчальних планів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572) РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН для 1-3-х класів з українською мовою навчання з вивченням російської мови

 19. Додаток 3, складений відповідно до додатків 8, 5 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664) РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН для 5-6-х класів ліцею з українською мовою навчання і поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу

 20. Додаток 5, складений відповідно до додатка 6 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657)РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАНдля 10-11-х класів ліцею з українською мовою навчання (екологічний профіль)

 21. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАНдля 10-11-х класів із українською мовою навчання

 22. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!