Autor Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr. - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autor Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autor Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr.

play fullscreen
1 / 9
Autor Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr.
138 Views
Download Presentation
elijah
Download Presentation

Autor Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Označení DUM 21 - 08 - Fi- DUM • Autor • Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr. • Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace • Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28 • Předmět a očekávaný výstup • Ročník: 8. Datum: 2. 12. 2011 • Předmět: Německý jazyk • Tematický celek: Předložky – se 4.pádem. • Očekávaný výstup: Vytvoří a používá gramaticky správné spojení předložky s podstatným jménem. • Anotace: • • Pracovní list pro žáky, ve kterém si procvičí skloňování podstatných jmen po předložkách se 4.pádem a je použit i ke kontrole znalostí. • • Pracovní materiály – skládačky, které pomohou žákům zautomatizovat skloňování podstatných jmen po předložkách se 4.pádem. • • Prezentace slouží jako textová podpora k výuce učiva – k jednoduššímu pochopení vytvoření správného tvaru podstatného jména po předložce se 4.pádem v německém jazyce. Zároveň obsahuje pár příkladů k lepšímu pochopení. • Klíčová slova: Německý jazyk, předložky, Deutsch, Präpositionen mit 4.Fall.

  2. Deutsch Präpositionen 4.Fall

  3. Rod mužský Jednotné číslo 1. der, ein 2.des, eines + (e)s 3.dem, einem 4.den, einen Rod ženský Jednotné číslo 1.die, eine 2.der, einer 3.der, einer 4.die, eine Skloňování členů

  4. Rod střední Jednotné číslo 1.das, ein 2.des, eines + (e)s 3.dem, einem 4.das, ein Všechny rody množné číslo 1.die 2.der 3.den + n 4.die Skloňování členů

  5. durch für gegen ohne um skrz pro, za proti bez okolo, v - časově Präpositionen mit 4.Fall

  6. městem pro otce proti třídě 7.A bez tašky okolo školy parkem v 5 hodin bez sešitu pro sestru proti dědovi durch die Stadt für den Vater gegen die Klasse 7.A ohne die Tasche um die Schule durch den Park um 5 Uhr ohne das Heft für die Schwester gegen den Opa

  7. domem okolo stolu pro učitele proti mamce ve 3 hodiny bez knihy pro přítele okolo domu lesem proti chlapcům durch das Haus um den Tisch für den Lehrer gegen die Mutter um 3 Uhr ohne das Buch für den Freund um das Haus durch den Wald gegen die Jungen

  8. pro taťku parkem proti babičce bez knihy okolo domu v 8 hodin bez tašky proti dítěti pro sestru lesem pro bratra bez strýce okolo školy proti tetě pro kamarádku domem bez sešitu proti bratrovi

  9. Autorizace:Použité objekty jsou vlastní originální tvorbou autora.