Objektorienteret Netværkskommunikation - PowerPoint PPT Presentation

objektorienteret netv rkskommunikation n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Objektorienteret Netværkskommunikation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Objektorienteret Netværkskommunikation

play fullscreen
1 / 6
Objektorienteret Netværkskommunikation
118 Views
Download Presentation
elijah
Download Presentation

Objektorienteret Netværkskommunikation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Objektorienteret Netværkskommunikation Præsentation 28: Eksamen

  2. Pensum • Pensum uddrages fra lektionsplanen • ALT der er angivet med betegnelsen ”Pensum” er pensum, dvs. både de to kompendier samt diverse links m.v. • Slides er også pensum • Kursorisk pensum er IKKE pensum – men må gerne inddrages hvis man føler man har overskud dertil

  3. Evaluering og Eksamen • Mundtlig eksamen efter 7-trins-skalaen • Individuel eksamen • Hovedspørgsmål: 9-10 min. fremlæggelse • Bispørgsmål: 5 min. samtale (udvælges af underviser) • Hvis vi har en rigtig god diskussion KAN bispørgsmål evt. undlades • Spørgsmål vil blive offentliggjort senest 1 uge inden eksamen (er sket) • Det forventes at I behersker alle elementer af jeres obligatoriske opgaver og at I er i stand til at tage udgangspunkt i disse i forbindelse med spørgsmålene, samt reflektere over erfaringer uddraget heraf

  4. Selve eksamen • Ingen forberedelse, men I får lov til at trække vejret • Start med at skrive den overordnede disposition op på tavlen (VIGTIGT) • Læs IKKE op af dispositionen • Brug tavlen til at fastholde noget af den information du kommer med • det giver censor og mig noget at støtte os til under voteringen • Ikke for mange foils/udskrifter (se næste slide) • Husk at det er op til dig at fortælle mest muligt på den givne tid • Eksaminator forbeholder sig ret til løbende at stille uddybende spørgsmål • Regn med at du skal have stof nok til ca. 9-10 min. i den selvstændige del til hvert spørgsmål • HUSK AT KOMME I GOD TID (½ time før) – en censor der spilder tiden med at vente bliver let gnaven ;-)

  5. Brug af slides/foils • Slides/foils er glimrende værktøjer, men ikke til eksamen • Der kan anvendes overhead foils eller papirudskrifter (eller bare tavle) – ingen PC slides (giver for mange problemer) • Der må bruges nogle få figurer f.eks. fra undervisningen eller fra opgaven • Der må bruges et par uddrag fra centrale dele af jeres kode (vil nok være smart) • Sørg for ikke at have mere end 2-3 slides at præsenterer (til nøds lidt mere hvis strengt nødvendigt) • Absolut ingen tekst (andet end en overskrift til sliden)

  6. Eksempel på hovedspørgsmål Klør 1) Java RMI’s arkitektur • Forklar RMI’s arkitekturmodel og redegør for fordele ulemper ved Java RMI • Med udgangspunkt i din obligatoriske opgave, forklar hvorledes man udvikler en Java RMI klient og server applikation. Dette er et eksempel på et hovedspørgsmål. Bispørgsmål stilles af eksaminator