1 / 13

Konec komunismu v Československu

5. května 2013 VY_32_INOVACE_090319_Konec_komunismu_v_Ceskoslovensku_DUM. Konec komunismu v Československu. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavel Poštulka. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.

elinor
Télécharger la présentation

Konec komunismu v Československu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 5. května 2013VY_32_INOVACE_090319_Konec_komunismu_v_Ceskoslovensku_DUM Konec komunismu v Československu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavel Poštulka. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

 2. V 80. letech 20. století už bylo naprosto jasné, že komunismus závody s kapitalismem prohrál. Jeho nefunkčnost byla očividná a přítomná na každém kroku. V čele SSSR stál od roku 1985 M. Gorbačov, který se snažil reformami systém zachránit. Už samotná nutnost reforem byla důkazem toho, že systém nefunguje. Navíc dával Sovětský svaz čím dál víc najevo, že problémy si musí každý jeho satelit vyřešit sám a on nebude do běhu věcí zasahovat. SSSR a zbytek sovětského bloku

 3. Československo na tom bylo hospodářsky oproti zbytku sovětského bloku dobře, ale změny vyvolané nástupem M. Gorbačova byly znát všude. Už během roku padl komunistický režim v Polsku, Maďarsku a Východním Německu. I když oficiální agentury mlčely nebo informovaly zkresleně, zahraniční rozhlas přestal být rušen a lidé se o změnách dozvěděli. Už během Palachova týdne (leden) dochází v Praze k nevelkým demonstracím, protestní petiční akci Několik vět podepsalo na 40. tisíc lidí a další protikomunistické nálady vyvolalo svatořečení Anežky České v listopadu. Rok 1989 v ČSSR

 4. Pád berlínské zdi 9. Listopadu 1989 Obr. 1

 5. Protože se během celého roku konaly při významných příležitostech demonstrace, čekalo se něco podobného i na Mezinárodní den studenstva, navíc na 50. výročí zavření našich vysokých škol nacisty. Povolená demonstrace studentů nedodržela trasu a vydala se do centra města. Aby nedošli na Václavské náměstí, bylo asi 5 tisíc studentů obklíčeno na Národní třídě. Po osmé hodině pak začali policisté studenty bít a zatýkat. Ti pak odešli do pražských divadel a získávali na svou stranu umělce. 17. 11. 1989

 6. Václavské náměstí v listopadu 1989 Obr. 2 Přečtěte si celý článek o petici Několik vět a zapamatujte si, jaký přívlastek má revoluce, která začala 17.11.1989.

 7. K radikalizaci přispěla fáma o ubitém studentovi Martinu Šmídovi. Pražská divadla přestala hrát a místo představení se vedly diskuse, vlastně každý den se konaly mnohatisícové demonstrace na Václavském náměstí, vznikly iniciativy vyzývající komunistický režim k dialogu, v Čechách Občanské fórum a na Slovensku Veřejnost proti násilí. Do čela se dostal nejznámější disident Václav Havel. Na Letenské pláni se sešlo přes půl milionu lidí, a když byl nejaktivnější komunista Miroslav Štěpán vypískán dělníky v ČKD, nemohl se režim opřít o nikoho. Události po 17. 11. 1989

 8. 27.11.1989 v Laterně Magice v. Havel s A. Dubčekem Zhlédněte část pořadu Druhý den revoluce od 0:00 do 6:23 minut a zapamatujte si, jak se jmenovala iniciativa M. Horáčka a M. Kocába, která zprostředko-vala jednání komunistů s opozicí. Obr. 3

 9. Abdikoval generální tajemník Milouš Jakeš, demonstrace začala vysílat Československá televize. Do generální stávky 27.11.se zapojilo 75% občanů. Došlo ke zrušení článku ústavy hovořící o vedoucí úloze KSČ. Nová vláda s převahou komunistů byla odmítnuta a vláda komunisty M. Čalfy už uskutečňovala předávání moci. Poslechněte si pořad o prezidentské volbě 1989 a 1990 od 0:00 do 4:12 minut a zapamatujte si, který další kandidát opozice se bral v úvahu na místo československého prezidenta. Předání moci

 10. Přihlaste se kliknutím na odkaz Národní knihovna do databáze Národní knihovny České republiky a zadejte vyhledávání slov nebo slovního spojení, které je názvem tohoto výukového materiálu, s názvy a jmény autorů vyhledaných titulů na první stránce budete pracovat v křížovce. Odborná literatura

 11. Klikněte na níže uvedený odkaz křížovky a křížovku vyplňte. Po vyplnění nahlaste vyučujícímu počet dosažených procent (scóre), prohlížeč zavřete. Křížovka – Konec komunismu v Československu Křížovka – Konec komunismu v Československu

 12. Obr.1: Soubor:Thefalloftheberlinwall1989.JPG - Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-05-05]. Dostupné pod licencí CreatieCommonsAttribution-ShareAlike z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thefalloftheberlinwall1989.JPG Obr.2: Soubor:PragueNovember89 - Wenceslas Monument.jpg - Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-05-05]. Dostupné pod licencí CreatieCommonsAttribution-ShareAlike z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prague_November89_-_Wenceslas_Monument.jpg Použité zdroje

 13. Obr.3: File:Kucera Jaroslav Praha, Laterna Magica 24.listopad 1989 HAVEL A DUBČEK.jpg – WikimediaCommons. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-05-05]. Dostupné pod licencí CreatieCommonsAttribution-ShareAlike z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kucera_Jaroslav_Praha,_Laterna_Magica_24.listopad_1989_HAVEL_A_DUB%C4%8CEK.jpg?uselang=cs Prezentace byla vytvořena v programu MS PowerPoint 2010. Křížovka byla vytvořena v programu Hot Potatoes 6 http://hotpot.uvic.ca/ Použité zdroje

More Related