Download
rhyfel a heddwch n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rhyfel a Heddwch PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rhyfel a Heddwch

Rhyfel a Heddwch

251 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Rhyfel a Heddwch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rhyfel a Heddwch

  2. Nifer a Laddwyd • Y Rhyfel Byd Cyntaf : • Yr Ail Ryfel Byd : • Rhyfeloedd yr Ugeinfed Ganrif : Tua 9,000,000 Tua 60,000,000 Tua 70,000,000

  3. Rhyfeloedd Heddiw Affganistan India Israel Irac Mexico Sudan Colombia Somalia Indonesia

  4. Pam?

  5. Rhesymau Trachwant? ˆ Pwer? Crefydd? Esblygiad? Dim ateb? “Who cares?”

  6. Beibl “O’ch calon chi mae meddyliau drwg yn dod, a phethau fel llofruddio, godinebu, anfoesoldeb rhywiol, dwyn, rhoi tystiolaeth ffug, ac enllibio.” Mathew 15: 19 Emyr a Non Jones