Download
genarps l dfabrik ab n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Genarps Lådfabrik AB PowerPoint Presentation
Download Presentation
Genarps Lådfabrik AB

Genarps Lådfabrik AB

162 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Genarps Lådfabrik AB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Genarps Lådfabrik AB Kamrergatan N Kontoristgatan = Insatsplan förvaras här 12345 Kontoristgatan 4, (Genarp) 2008-06-16

  2. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Flik 1 / Blad 1

  3. Symboler Stigarledning Högspänning Angreppsväg - Utifrån Allmän varning Angreppsväg - Inifrån Sprinklercentral, vatten Sprinklercentral, annat släckmedel Varning 1, 2, 3 Huvudangreppsväg Röklucka manuell öppning Varning 4, 5, 6 Centralapparat Röklucka don för manuell öppning Varning 7, 8, 9 Undercentral Röklucka teknisk öppning Särskilda brandrisker Brytpunkt Röklucka i mark Ventil Skydda objekt Ventil 1, 2 Brandteknisk ventilation Ledningsplats Uppställningsplats släckfordon Ventil 3, 4 Brandpost Uppställningsplats stegfordon Ventil 5 Brandförsvarstablå Brandutrustning Anslutnignsdon för skum Uppställningsplats hävare Uppställningsplats tankfordon Inomhusbrandpost Brandcellsgräns EI120 Uppställningsplats motorspruta Handbrandsläckare Brandcellsgräns EI60 Inert gassläckanläggning Brandcellsgräns EI30 Koldioxid Nyckelskåp Stigarledning uttag Återsamlingsplats Stigarledning matning Uppsamlingsplats Symbolförteckning Flik 1 / Blad 2

  4. Objektsinformation Insatsinformation Brytpunkt: Kamrergatan / kontoristgatan Risker: Hög brandbelastning, brandfarlig gas i huvudbyggnad Utrymning: Internt utrymningslarm, återsamlingsplats personalparkering Avstängningar: VA, El och gas Taktik: Avstängning för gas finns på östra gaveln på huvudbyggnaden, pullveraggregat finns i maskinförråd. Byggnadsinformation Objektsnummer (Core): 0001 Adress: Kontoristgatan 4, Genarp Fastighetsbeteckning: Falken 7 Kommun: Lund Byggnadsår: 1954 Våningsantal: Huvudbygg. 2 vån. Lagerbygg. 1 vån. Bärighet: R30 Sektioneringar: EI60 Verksamhetsinformation Verksamheter: Tillverkning av emballage Personantal (dag/natt): 20/0 Prioriterade verksamheter: Arkiv Brandtekniska installationer Centralapparat: Huvudentrén i huvudbyggnaden Sprinkler: Finns ej Brandgasventilation: Rökluckor i produktion samt lager Styrfunktioner: Manuella Stigarledningar: Finns ej Kontaktinformation Kontaktperson 1: Arne Persson (Teknisk ansvarig) Telefon (dag/natt): 046-540 46 00 Kontaktperson 2: Tore Nilsson Telefon (dag/natt): 046-540 46 00 Objektsinformation Flik 1 / Blad 3

  5. Dieselcistern 6000 lit Hög brandbelastning, virkeslager N Maskinförråd EI60 Huvudbyggnad Öppet lager Situationsritning Flik 2 / Blad 4 100 m 50 m

  6. Byggnadsinformation • Byggnadsår: 1954 • Våningsantal: 2 • Bärighet: R30 • Sektioneringar: EI60 • Verksamhet: Utställning/konferens • Personantal (dag/natt): 0 - 20 • Prioriterad verksamhet: Arkiv/serverrum • Risker: • Brandfarlig gas, plan 1 • Släcksystem: • Styrfunktioner: • Brandgasventilation: manuell • Utrymningslarm: automatiskt • Taktik: • Gasavstängning vid huvudentré • Ventilera N EI60 Huvudbyggnad Flik 3 / Blad 5 50 m 10 m

  7. Byggnadsinformation • Byggnadsår: 1954 • Våningsantal: 2 • Bärighet: R30 • Sektioneringar: EI60/EI30 • Verksamhet: Produktion • Personantal (dag/natt): 0 - 20 • Prioriterad verksamhet: Arkiv, Serverrum • Risker: • Släcksystem: • Styrfunktioner: • Brandgasventilation, manuellt • Utrymningslarm, internt • Taktik: N EI60 Huvudbyggnad, plan 2 Flik 3 / Blad 6 50 m 10 m

  8. Byggnadsinformation • Byggnadsår: 1954 • Våningsantal: 2 • Bärighet: R30 • Sektioneringar: EI60/EI30 • Verksamhet: Produktion • Personantal (dag/natt): • Produktion 10 st • Kontor 5 st • Prioriterad verksamhet: Arkiv, Serverrum • Risker: • Acetylen • Naturgas 4 bar • Släcksystem: • Styrfunktioner: • Brandgasventilation, manuellt • Utrymningslarm, internt • Taktik: • Gasavstängning vid huvudentré • Ventilera N EI60 EI60 EI30 Huvudbyggnad, plan 1 Flik 3 / Blad 7 50 m 10 m

  9. Avstängningar etc. Flik XX / Blad XX

  10. Objektsnummer (Core): Adress (Ort): Uppdaterad: 0 m