Download
fraseologism kunstis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FRASEOLOGISM KUNSTIS PowerPoint Presentation
Download Presentation
FRASEOLOGISM KUNSTIS

FRASEOLOGISM KUNSTIS

353 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FRASEOLOGISM KUNSTIS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FRASEOLOGISM KUNSTIS Värvi- ja viltpliiats Mis on fraseologism? Fraseoloogilisi väljendeid. Tehniha ja vahendid. Näidistööd.Heli Pundonen 2010

  2. Mis on fraseologism? • Fraseologism - püsiv KEEL, (piltliku) tervikliku tähendusega sônaühend (metafooride suur rühm). • Stilistiliseltvärvingult on fraseologismid väga erinevad. • Kirjalikus kônes sobib kasutada fraseo-loogilisi väljendeid näiteks mône tegelase puhul, kelle kône sisaldab neid - on just temale iseloomulik.

  3. Fraseologismid on ... ·püsiväljendidülepeakaela, hambad varnas, ratsa rikkaks saama; ·kônekeelsed pasunasse andma, patuorikas; ·literatuursed ja kôrgema stiili väljendidachilleuse kand; ·halvustava varjundiga vôi vulgaarsedpaberikoi,tähenärija; ·üleva tundetoonigatähtis nina, ennast täis, koera saba kergitama; ·humoristlikud jairoonilised ninapidi vedama, hinge seest sööma; ·haruldased (vananenud vôi harva kasutatavad)sôrmi lakkuma, silma saama - kedagi nägema juhtuma. Ta pôgenes ... kohtadesse, kus keegi teda silma ei saanud. Fr. R. Kreutzwald ·lastega suhtlemisel kasutatavad spetsiifilised väljendid ära aja pilli; ·kantseleilikud - stampväljendid, mis on keelehoolde seisukohalt ebasoovitavad pinda käima, üle viskama.

  4. Tehnika ja vahendid • Aplikatsioonitehnika • Vahendid: • värvipliiatsid, viltpliiatsid, markerid; • A4 valge paber; • A4 värvipaber, , liim; • valge tekstikorrektor. • Valmis joonistuse võib välja lõigata ja värvilisele paberile kleepida.

  5. triibulised püksid ajas kärbseid pähe Fraseoloogiline väljend Näidistöö

  6. Fraseoloogiline väljend • silmad peos Näidistöö

  7. Fraseoloogiline väljend • jäipika ninaga Näidistöö