Download
reactiesnelheid 191 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reactiesnelheid (191) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reactiesnelheid (191)

Reactiesnelheid (191)

655 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Reactiesnelheid (191)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Reactiesnelheid (191) • Snelle en trage reacties • Stofexplosies • Reactie van K met water • KClO3 en C • Roesten van Fe • NH3+ HCl

 2. Het botsingsmodel (192) Effectieve botsing met effect

 3. 6.2 modelvoorstelling van een chemische reactie (193) 1 2

 4. Oriëntatie bij botsing

 5. Reactieverloop (193) X2+Y2 2 XY 2 XY Het vormen van een transitietoestand/ tussentoestand/ kritisch complex / geactiveerd complex is gemakkelijker dan het afzonderlijk splitsen van de moleculen.

 6. Reactieverloop (chemie interactief)

 7. 6.4 Factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden (198)

 8. practicum • Verdelingsgraad: krijt en HCl • Katalysator: sigarettenas en suiker • Temperatuur: oxaalzuur en kaliumpermanganaat • Concentratie: Natriumthiosulfaat en HCl

 9. Reactieverloop (exotherm) H AB≠ A + B AB reactiecoördinaat activeringsenergie reactiewarmte

 10. Reactieverloop (endotherm) H AB≠ AB A + B reactiecoördinaat activeringsenergie reactiewarmte

 11. De kinetische gastheorie http://fys.kuleuven.be/pradem/movies/prf076.wmv De kinetische gastheorie

 12. Reactieverloop i.f.v. temperatuur H AB≠ A + B AB aantal reactiecoördinaat

 13. Reactieverloop i.f.v. concentratie H AB≠ A + B AB aantal reactiecoördinaat

 14. Homogene katalyse (chemie interactief) A + K AK AK + B BAK BAK AB + K aantal reactiecoördinaat

 15. Heterogene katalyse

 16. De snelheidsvergelijkingWet van de massawerking (Guldberg en Waage) • De reactiesnelheid in homogeen midden wordt op elk ogenblik gegeven door het product van de reactiesnelheidsconstante k maal de concentraties van de reagerende stoffen, verheven tot een exponent gelijk aan de stochiometrische reactievergelijking (of een experimenteel te bepalen getal.) • Reactietype aA + bB  cC + dD • v = k[A]a  [B]b

 17. De snelheidsvergelijkingWet van de massawerking (Guldberg en Waage) • De reactiesnelheid in homogeen midden wordt op elk ogenblik gegeven door het product van de reactiesnelheidsconstante k maal de concentraties van de reagerende stoffen, verheven tot een exponent gelijk aan de stochiometrische reactievergelijking (of een experimenteel te bepalen getal.) • Reactietype aA + bB  cC + dD • v = k[A]a  [B]b

 18. Cato Maximilian Guldberg & Peter Waage