Download
vidut zubrien var nos ryto vidurin mokykla 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vidutė Zubrienė Varėnos ,,Ryto” vidurinė mokykla 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vidutė Zubrienė Varėnos ,,Ryto” vidurinė mokykla 2010

Vidutė Zubrienė Varėnos ,,Ryto” vidurinė mokykla 2010

295 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vidutė Zubrienė Varėnos ,,Ryto” vidurinė mokykla 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. E - Ė - IE Vidutė Zubrienė Varėnos ,,Ryto” vidurinė mokykla 2010

 2. SKRYB - LĖ E Ė IE

 3. TAIP

 4. NE

 5. P - NAS E Ė IE

 6. TAIP

 7. NE

 8. K - LIONĖ E Ė IE

 9. TAIP

 10. NE

 11. R - DUČIAI E Ė IE

 12. TAIP

 13. NE

 14. M - LYNĖ E Ė IE

 15. TAIP

 16. NE

 17. RUDM - SĖ E Ė IE

 18. TAIP

 19. NE

 20. BR - DIS E Ė IE

 21. TAIP

 22. NE

 23. DR - ŽAS E Ė IE

 24. TAIP

 25. NE

 26. M - DUOLIS E Ė IE

 27. TAIP

 28. NE

 29. G - RIMAS E Ė IE

 30. TAIP

 31. NE

 32. UOG - NĖ E Ė IE

 33. TAIP

 34. NE

 35. P - ŠTUKAS E Ė IE

 36. TAIP

 37. NE

 38. S - NELĖ E Ė IE

 39. TAIP

 40. NE

 41. SV - STAS E Ė IE

 42. TAIP

 43. NE

 44. M - NULIS E Ė IE

 45. TAIP

 46. NE

 47. L - ŽUVIS E Ė IE

 48. TAIP

 49. NE

 50. G - GUTĖ E Ė IE