Download
henning christensen fg afdelingschef n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Henning Christensen fg. Afdelingschef PowerPoint Presentation
Download Presentation
Henning Christensen fg. Afdelingschef

Henning Christensen fg. Afdelingschef

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Henning Christensen fg. Afdelingschef

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EASA og de europæiske luftfartsmyndigheders rolleskift Henning Christensen fg. Afdelingschef

 2. EASA’s etablering • EASA-forordningen vedtaget i august 2002 • EASA formelt etableret i September med udnævnelse af bestyrelsen • Annoncering efter Direktør (forventes ansat i starten af 2003) • Udarbejdelse af interne procedurer • Ansættelse af personale fra starten af 2003 • Klar til at overtage ansvaret for luftdygtighed og certificering af fly fra september 2003

 3. Fællesskabets mål for EASA • Etablering af et ensartet, højt niveau for flyvesikkerhed og miljøbeskyttelse • Understøtte fri bevægelse af varer, personer og tjenesteydelser • Arbejde for omkostningsbevidsthed i regulerings- og certificeringsprocessen • Assistere medlemsstaterne i deres opfyldelse af forpligtelserne i henhold til Chicago Konventionen • Arbejde for at udbrede fællesskabets synspunkter omkring flyvesikkerhed og regulering

 4. EASA Agenturets struktur Interessenters rådgivningsgruppe (politisk/finansiel kontrol) Bestyrelsen udnævnelse udnævnelse Direktør Appel instans (intern retssikkerhed) (Regeludstedende opgaver)

 5. OVERGANGEN FRA JAA TIL EASANOGLE SPØRGSMÅL • Hvad med JAA’s aktiviteter i den nærmeste fremtid? • Hvad med JAA’s bestemmelsesarbejde? • Hvad sker der med certificering af nye fly? • Hvad sker der med JAA?

 6. Målene for ECAC/EC OBJECTIVES i overgangen fra JAA til EASA • At undgå safety-gaps og sikre, at der fortsat bygges videre på det nuværende flyvesikkerhedsniveau • At sikre den lettest mulige overgang med særlig opmærksomhed på virkningerne for • At sikre at ikke-EU stater, der er tilknyttet JAA fortsat kan deltage i det fælles-europæiske samarbejde for derved at sikre det højeste niveau for europæisk flyvesikkerhed

 7. OVERGANGEN FRA JAA TIL EASA Vedtagelse af en fælles JAA/EU-plan for overgangen Nedsættelse af en task-force mellem ECAC og EU for at fastlægge JAA’s fremtid i forhold til EASA

 8. OVERGANGEN FRA JAA TIL EASAVEDTAGELSE AF TRANSITION PLANFORBEREDENDE ARBEJDE SKER I 11 SÅKALDTE “CORE GROUPS” • CG skal overføre JAR’s til Implementing Rules (IR’s) • CG skal udarbejde Essential Requirements for OPS og FCL • Certificeringsopgaven skal overføres JAA -> EASA • Godkendelse af organisationer skal overføres JAA -> EASA

 9. OVERGANGEN FRA JAA TIL EASA JAA SÆTTER FART PÅ VEDTAGELSEN AF DE BESTEMMELSER, DER KAN INDGÅ I RELEVANTE IR LAVT PRIORITEREDE BESTEMMELSESUDKAST OVERGIVES TIL EASA DIREKTE

 10. OVERGANGEN FRA JAA TIL EASAJAA’S FREMTID ECAC/E.C. HIGH LEVEL TASK FORCE SKULLE FINDE SVAR PÅ TO SPØRGSMÅL:

 11. OVERGANGEN FRA JAA TIL EASAJAA’S FREMTID HVORDAN SKAL JAA MEDLEMSSTATER (INCLUSIVE EU-MEDLEMMER) REGULERE OMRÅDERNE OPERATIONS OG LICENSING EFTER AT EASA ER ETABLERET ? HVORDAN SKAL IKKE-EASA JAA MEDLEMSSTATER REGULERE OMRÅDERNE AIRWORTHINESS OG MAINTENANCE EFTER ETABLERING AF EASA ?

 12. Parallel scenarie JAA og EASA i samarbejde som to selvstændige organisationer “Big Bang” Scenarie EASA står for alle aktiviteter. JAA styrende organer aktive for beslutninger hvor EASA ikke har magt OVERGANG FRA JAA TIL EASA JAA’S FREMTID • SVARET PÅ DISSE TO SPØRGSMÅL SKULLE FINDES I ANDET HALVÅR 2002 • MULIGHEDERNE VARIERER MELLEM YDERPUNKTERNE • ----------------------------------------------------------------------------------

 13. Er du forvirret ? (ECAC området)

 14. OVERGANG FRA JAA TIL EASANOGLE SPØRGSMÅL • HVAD VIL DER SKE MED JAA’S AKTIVITETER I DEN NÆRMESTE FREMTID ? • HVAD MED JAA’S PLAN FOR BESTEMMELSESARBEJDET ? • HVAD MED CERTIFICERINGS PROCESSEN ? • OG HVAD MED JAA ?