1 / 14

A költészet napja

A költészet napja. 2013. Április 11. József Attila születésének napján legnagyobb magyar költőink tiszteletére rendeztünk egész napos felolvasást. József Attila Születésnapomra című versét a Csík zenekar tolmácsolásában hallgattuk meg. Így vette kezdetét a versmaraton.

erling
Télécharger la présentation

A költészet napja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. A költészet napja 2013. Április 11.

  2. József Attila születésének napján legnagyobb magyar költőink tiszteletére rendeztünk egész napos felolvasást.

  3. József Attila Születésnapomra című versét a Csík zenekar tolmácsolásában hallgattuk meg. Így vette kezdetét a versmaraton.

  4. A program kezdetétől nagy számú és lelkes hallgatóságunk volt.

  5. Első bátor felolvasónk diákjaink közül. Vörösmarty Mihály költeményét hallgathattuk meg.

  6. József Attila Nem , nem , soha versével készült egy másik tehetséges versmondónk.

  7. Magyartanáraink nagy örömére nem kizárólag ismert költők verseit hallgathattuk meg, hanem új tehetségek is felolvasták saját szerzeményeiket.

  8. Kollégáinkat is lelkesítette kezdeményezésünk.

  9. A program szervezői köszönik a lelkes részvételt diákjaiknak és kollégáiknak,akik osztoztak velük költészet iránti szeretetünkben. Lebonyolították: Mészáros Magdolna, Ferkó Zsuzsanna

More Related