Download
p stroje pro astronomii 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Přístroje pro astronomii 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Přístroje pro astronomii 2

Přístroje pro astronomii 2

180 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Přístroje pro astronomii 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Přístroje pro astronomii 2 Úvod do astrofotografie

  2. Jak dělat hezké obrázky • deep-sky (mlhoviny, galaxie) • v bílém světle , RGB – OSC kamery • úzkopásmové – mono kamery • planety, Slunce, Měsíc • lucky-imaging Vědecká fotografie

  3. Kamery • CCD • rozlišení, velikost pixelu, bitová hloubka, kapacita pixelu, možnosit binování • šumy • vyčítací šum • temný šum • světelný šum • Bayerova maska • CMOS kamery

  4. Deep-sky astrofoto • Skládání většího počtu expozic až do mnohahodinové celkové expozice • Optimální délka expozice • Pointovaná astrofotografie na paralaktické montáži (dlouhé expozice - minuty) • Pointovaná astrofotografie na azimutální montáži (střední expozice – desítky sekund) • Nepointovaná astrofotografie (krátké expozice – sekundy)

  5. Preprocessing • odečtení temných snímků, BPM mapa • odečtení flat-field a bias pozadí • (RGB rekonstrukce) • registrace • skládání master snímku

  6. Deep-sky processing • (Redukce šumu v lineární snímku) • (Dekonvoluce) • Barevné vyvážení a jasové/barevné vyrovnání pozadí • Zvýšení saturace jasných objektů • Stretch jasu • Zvýšení dynamického rozsahu v jasných oblastech (HDR) • Selektivní redukce šumu ve slabých oblastech (ACDNR) • Redukce chromatického šumu (SCNR) • Jasové úpravy histogramu • Selektivní úpravy saturace • (Zjasnění plošně velkých oblastí) • (Zmenšení hvězd atd.)

  7. Úzkopásmová fotografie • Ve vhodných spektrálních oblastech • H-alfa • H-beta • OIII • SII • Registrace a přiřazení barevných kanálů

  8. Fotografie planet • Technika lucky imaging • Videocapturing • Zpracování specializovaným softwarem (Registax, AutoStakkert)